معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستاوردهای معاونت بهداشتی

��������دهه فجر انقلاب اسلامی مبارک...

✅دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

                                                                        این بخش؛ معاونت بهداشتی (بخش اول)

 

{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت