معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستورالعمل بهداشت دهان و دندان

1_
دستورالعمل شماره سه- ارائه خدمات دهان و دندان به دانش آموزان

دستور العمل اجرايی تفاهم نامه همكاري مشترک مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت آموزش و پرورش در برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان (ارائه خدمات دهان و دندان به دانش ‏آموزان)

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 12+

تاریخ :‌ 1402/09/11

2_
دستورالعمل شماره دو- معاینات دهان و دندان دانش آموزان

دستور العمل اجرايی تفاهم نامه همكاري مشترک مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت آموزش و پرورش در برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان (معاینات دهان و دندان دانش‏ آموزان)

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/09/11

3_
دستورالعمل شماره یک- وارنیش فلوراید

دستور العمل اجرايی تفاهم نامه همكاري مشترک مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت آموزش و پرورش در برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان (وارنیش فلوراید)

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 9+

تاریخ :‌ 1402/09/11