معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستورالعمل سلامت خانواده

1_
دستورالعمل نشاندار نمودن مادران باردار پرخطر

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 38+

تاریخ :‌ 1402/08/24

2_
ناباروری

باروري يا توانايي داشتن فرزند و موفقيت در فرزندآوری، یکی از مهمترین اتفاقات زندگی مشترک برای همه زوجین است و نقطه مقابل آن يعني ناباروري با ايجاد اختلال در توليدمثل، همواره پيامدهاي متعدد و اغلب ناخوشایندی را برای زوجين ایجاد می نماید. به طور کلی، احتمال ناباروری زمانی قوت می گیرد که زوجین به مدت یک سال یا بیشتر مقاربت داشته باشند و از هیچ روش جلوگیری از بارداری استفاده نکنند، ولی باردار نشوند. در این میان، توصیه می شود خانم هایی که سن 35 سال و بالاتر دارند به جای یک سال، 6 ماه پس از مقاربتی که منجر به بارداری نشده، برای بررسی بیشتر به پزشک/ ماما مراجعه نمایند.

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 24+

تاریخ :‌ 1402/08/14

3_
مراقبت های ادغام یافته ازدواج ، باروری سالم

آموزش و مشاوره فرزند آوری ویژه ارائه دهندگان خدمت

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 42+

تاریخ :‌ 1402/08/14

4_
قانون حمایت ماده های بهداشت

دستورالعمل آموزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 26+

تاریخ :‌ 1402/08/14

5_
سقط عمدی جنین

جنین انسان موجودی محترم به حساب می آید دارای حرمت بوده و از حقوق قانونی حیات برخوردار است. از مهمترین حقوق جنین ، حق حیات آن و نیز برخورداری از سلامت جسمی است و هرگونه ایجاد جرح و نقص عضو، غیر اخلاقی و غیر شرعی محسوب می گردد.از این رو ، سقط به معنی نادیده گرفتن حیات جنین قبل از زایمان است

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 18+

تاریخ :‌ 1402/08/14

6_
دستاوردها و پیامدهای قانون حمایت از خانواده

جمعیت جوان به عنوان یکی از عوامل مهم اقتدار کشورها به شمار می رود و سرمایه انسانی از مولفه های اساسی توسعه یافتگی و پویایی اقتصاد همه کشورها محسوب می شود. متاسفانه در سال های اخیر روند باروری در کشور شیب نزولی داشته است. بررسی‌ های انجام شده حاکی از آن است که نرخ باروری کلی از 2.1 در سال 1395 به 1.6 در سال 1400 رسیده است که با سطح جانشینی (5/2)فاصله زیادی دارد. در صورت ادامه روند معیوب فعلی پیش بینی می شود در سال 1420 (در یک دوره بیست ساله)، یک سوم جمعیت کشور سالمند خواهد شد. ، در حال حاضر کشور در برهه پنجره جمعیتی قرار گرفته است بدیهی است بهره مندی از این فرصت مستلزم مدیریت صحیح برای استفاده بهینه از امکانات بالقوه جمعیت فعال اقتصادی می باشد و با برنامه ریزی های فرهنگی ، تربیتی، اقتصادی، کار آفرینی و اشتغال زایی برای جمعیت فعال و مولد همراه با اتخاذ سیاست های حمایتی و ترغیب فرزندآوری، فرهنگ سازی عمومی و بهداشتی انتظار می رود مسیر برای سازندگی، شکوفایی و بالندگی کشور فراهم گردد. اما 6سال فرصت داریم از مدار نزدیک این سیاه چاله عبور کنیم. با ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تکلیف برنامه توسعه و اجرای خوب آن می توان از سالخوردگی جمعیت جلوگیری نمود.

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 22+

تاریخ :‌ 1402/08/14

7_
تک فرزندی و عوارض آن

تمایل به فرزند دار شدن، فطری و برای تداوم نسل و بقاء انسان ها ضروری است. در قرن بیست و یکم نرخ تولد و اندازه خانواده ها به وضوح کاهش و تعداد خانواده های تک فرزند افزایش یافته است. اگرچه عوامل بسیار زیادی در گرایش به تک فرزندی نقش دارند، نتایج بررسی ها نشان می دهد عدم آگاهی از پیامدهای تک فرزندی نقش مهمی بر رواج این پدیده دارد و در خیلی از موارد غفلت از فرزندآوري به موقع، باعث می شود که خانواده ها نتوانند به تعداد فرزند دلخواه خود دست یابند. چرا که افزایش سن خانم ها باعث کاهش شانس باروري موفق می شود. به همین خاطر توصیه می شود، همه زوج ها در اولین فرصت ممکن به تعداد فرزند دلخواه خود دست یافته و از تاخیر هاي بدون دلیل پرهیز کنند. تک فرزندی از جنبه های مختلفی در سطح خانواده و جامعه قابل ارزیابی است.

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 17+

تاریخ :‌ 1402/08/14

8_
تقویت هویت مادری

مادری در کنار همسری مهم ترین نقشی است که زنان در خانواده بر عهده می گیرند. بقای نسل بشر و به طور کلی انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر توسط زنان و مادران صورت می گیرد

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 16+

تاریخ :‌ 1402/08/14

9_
ترویج ازدواج به وقت نیاز

انسان موجودی اجتماعی است که نخستین و مهّم ترین بستر فعلیت یافتن شخصیت او، کانون مقدّس خانواده است. خانواده ای که با پیمان ازدواج و پیوند مقدّس زن و مرد پایه گذاری می شود؛ یعنی با «ازدواج» حیاتی ترین نهاد اجتماعی شکل می گیرد؛ نهادی که خاستگاه آن در ذات انسان است.

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 10+

تاریخ :‌ 1402/08/14

10_
تحکیم خانواده و تعالی نشاط درون خانواده

تشکیل خانواده یکی از اساسی ترین راههای استقرار و استمرار ارزشهای اخلاقی و دینی در جامعه و همچنین از ضروریات عبور از بحران جمعیت محسوب می شود. تقویت بنیان خانواده نیازمند اصلاح زمان و مراحل تشکیل خانواده و ممانعت از آسیب ها و عواملی است که به فروپاشی آن منجر می شود

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 10+

تاریخ :‌ 1402/08/14