معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستورالعمل ویژه پزشک

1_
حمایت روانی اجتماعی در بلایا ویژه متخصصین و روانپزشکان

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/08/10

2_
متن آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه پزشک

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌

3_
کتاب مدیریت سلامت روان ویژه پزشک

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌

4_
راهنمای خدمات اختلالات مصرف دخانیات و مواد

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌

5_
تشخیص و درمان جنبه های روانپزشکی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌

6_
راهنمای ارزیابی و درمان اختلالات روان

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌ 1402/08/09