معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستورالعمل ویژه کارشناس روان

1_
فرزندپروری

مهارت فرزند پروری رده سنی 2 تا 11 سال

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 29+

تاریخ :‌

2_
اختلالات روانپزشکی

مدخلات مختصر در خصوص اختلالات ویژه کارشناس

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 31+

تاریخ :‌

3_
پیشگیری از خودکشی

متن آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه کاردان و کارشناس

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 22+

تاریخ :‌

4_
فرزند پروری

کتا آموزشی کار مربی در خصوص فرزند پروری

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 18+

تاریخ :‌

5_
تکنیک های نظم بخشی هیجان

کتاب آموزشی ویژه کاردان و کارشناس

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 19+

تاریخ :‌ 1402/08/10

6_
پیشگیری از خودکشی

کتابچه آموزشی ویژه کاردان و کارشناس

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 16+

تاریخ :‌ 1402/08/10

7_
شیوه نامه خدمات روانی اجتماعی

شیوه نامه

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 35+

تاریخ :‌

8_
سندملی سلامت روان

سندملی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 16+

تاریخ :‌ 1402/08/10

9_
راهنمای سلامت روان ویژه کارشناسان سلامت روان

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 35+

تاریخ :‌

10_
راهنمای آموزشی کارشناس سلامت روان

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 38+

تاریخ :‌