معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

شرح وظایف آزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشتی

1_
شرح وظایف آزمایشگاه غفوری

شرح وظایف کلی آزمایشگاه معاونت بهداشتی: ۱- پذیرش و نمونه گیری متقاضیان ازدواج ۲- پذیرش و نمونه گیری اصناف و مشاغل تحت عنوان طب کار جهت صدور گواهی صحت مزاج ۳- پذیرش و نمونه گیری نوزادان غربالگری هیپوتيروئيدي ۴- انجام آزمایشات بخشهای بیوشیمی ، سرولوژي ، ميروبيولوژي ، مايکولوژي ، عدم اعتياد ، پارازيتولوژي ، هماتولوژي و طب کار براي مراجعين بنا به درخواست پزشک يا ارائه معرفي از ارگانهاي ذيربط

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/04