معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

شرح وظایف آموزش سلامت

1_
شرح وظایف آموزش سلامت

شرح وظایف دفتر آموزش و ارتقای سلامت : ۱. تدوین سیاست ها، راهبردها و اهداف کلان آموزش و ارتقای سلامت سازمان ها ، ادارات و نهادها ۲. ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به نظام سلامت و سایر بخش هاي توسعه ۳. برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشي مرتبط با اولويت هاي سلامت در سطح شهرستان ۴. طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نيازسنجي آموزشي و ساير شواهد در سطح شهرستان ۵. آموزش کارکنان بخش سلامت در حوزه های آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت ۶. توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت برای ایفای وظایف تخصصي خود در برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت وخودمراقبتي وسفيران سلامت ۷. تدوین و بازنگری در استانداردهای فرآیندهای آموزش و ارتقاي سلامت و مشارکت در پياده سازي آنها ۸. ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت در سطح شهرستان ۹. مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهر ۱۰. تامین و توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر هزينه کرد آن در سطح شهرستان ۱۱. جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت ۱۲. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت قانونگزاران و سیاستگزاران شهرستان براي وضع يا اصلاح قوانين مرتبط با سلامت ۱۳. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت بخش های دولتی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقاي سلامت ۱۴. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت شرکای عمده حوزه آموزش و ارتقای سلامت شامل رسانه های جمعی، موسسات و نهادهای خصوصي، سازمان هاي مردم نهاد و خيرين سلامت در حوزه بهداشت ۱۵. همکاری با شورای سیاستگزاری سلامت صدا و سیما در طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سلامت عمومي ۱۶. مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (مانند پایگاه هاي مقاومت بسيج، مدارس مروج سلامت، بيمارستان هاي مروج سلامت و جوامع ايمن) در شهرستان ۱۷. مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده هاي اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقاي سلامت در سطح شهرستان ۱۸. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم درشهرستان با استفاده از رويکردهاي مناسب ۱۹. توسعه برنامه های مشارکت جامعه و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت ۲۰. مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومي ۲۱. همکاری با سایر دفاتر و ادارات کل معاونت در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در سطح کشور ۲۲. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح کشور ۲۳. جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت دانشگاه ها ۲۴. حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در کشور ۲۵. حمایت از طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در سطح کشور ۲۶. شناسایی و حمایت از ایده های نوآورانه در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت ۲۷. همکاری با معاونت آموزشی وزارت بهداشت در تدوین و بازنگری کوریکولوم آموزشي رشته هاي علوم پزشکي ۲۸. شناسایی ، ثبت نام ، آموزش ، ارائه پکیچ و کتابهای خود مراقبتی به سفيران سلامت ، جمع آوري اطلاعات ، تحليل ، گزارش به معاونت بهداشتي دانشگاه ۲۹. برگزاری جلسات وبرنامه های آموزشی وتوزیع کتاب های خودمراقبتي مرتبط دردانشگاه ها ومدارس جهت سفيران دانشجويي ودانش آموزي وتقدير از آن ها شرح وظایف کارشناس واحد جلب مشارکت های مردمی : نظارت بربرنامه داوطلبان سلامت در مراکز و پایگاه ها و مراکز بهداشتی شهری و روستایی هماهنگی با واحد های ستادی در خصوص برگزاری کارگاه های مختلف آموزشي جهت مربيان و داوطلبان سلامت برگزاری دوره های آموزشی جهت مربیان و داوطلبان سلامت برگزاری کارگاه آموزشی به روش نوین ومشارکتی بزرگداشت روز جهانی داوطلب (۱۴آذر) و تقدیر از داوطلبان سلامت ومربیان فعال با اهدای جوائز و لوح برگزاری اردوهای زیارتی وسیاحتي جهت داوطلبان سلامت هماهنگی با ادارات وبرگزاری کلاس جهت داوطلبان متخصص ادارات تهیه آمار وارسال گزارشات فعالیت های انجام شده

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/04