معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

شرح وظایف بهبود تغذیه جامعه

1_
شرح وظایف بهبود تغذیه و جامعه

1- شرح وظایف کارشناس ستادی در معاونت بهداشتی 2- شرح وظایف کارشناس تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌ 1402/09/04