معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

شرح وظایف بهداشت دهان و دندان

1_
شرح وظایف بهداشت دهان و دندان

شرح وظایف مراقبین سلامت برای ارائه مراقبت هایی بهداشتی دهان و دندان شرح وظایف کاردان بهداشت دهان و دندان مسقر در واحد دندان پزشکی شرح وظایف دندان پزشک شرح وظایف واحد سلامت دهان و دندان

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/04