۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
شرح وظايف
شرح وظايف گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي واگير
 بررسي اپيدميولوژيكي بيماري هاي واگيردار تابعه در شهرستان
 شناسايي، تشخيص و درمان بيماري هاي واگير
 نظارت ، پايش و ارزشيابي برنامه هاي واگير دانشگاه در سطوح مختلف
 هماهنگي برون بخشي و درون بخشي جهت پيشگيري و كنترل بيماري هاي واگير
 جمع آوري، ثبت، تجزيه و تحليلي اپيدميولوژيكي و گزارش دهي آمار و اطلاعات بيماري ها
 اجراي برنامه هاي آموزشي در زمينه بيماري هاي واگير
 تامين و توزيع واكسن هاي مورد نياز شهرستان در طول سال
 پيش بيني و تهيه برنامه عملياتي بيماري هاي واگير
 شركت در برنامه هاي تحقيقاتي
 سازماندهي ، برنامه ريزي ، و اجراي استراتژي هاي مراقبتي براساس نتايج بررسي هاي انجام گرفته و سياست هاي كشوري
 تهيه ، تامين و تاكيد بر استفاده از وسايل و تجهيزات مورد نياز در برنامه هاي مختلف
 مشاركت در انجام طرح هاي مرتبط ملي و منطقه اي
 و...
شرح وظايف گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي غيرواگير
 نظارت ، پايش و ارزشيابي برنامه هاي غيرواگير دانشگاه در سطوح مختلف
 هماهنگي برون بخشي و درون بخشي جهت پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير
 جمع آوري، ثبت، تجزيه و تحليل و گزارش دهي آمار و اطلاعات بيماري ها
 اجراي برنامه هاي آموزشي در زمينه بيماري هاي غيرواگير
 پيش بيني و تهيه برنامه عملياتي بيماري هاي غيرواگير
 شركت در برنامه هاي تحقيقاتي
 سازماندهي ، برنامه ريزي ، و اجراي استراتژي هاي مراقبتي براساس نتايج بررسي هاي انجام گرفته و سياست هاي كشوري
 تهيه ، تامين و تاكيد بر استفاده از وسايل و تجهيزات مورد نياز در برنامه هاي مختلف
 مشاركت در انجام طرح هاي مرتبط ملي و منطقه اي
 و...
تاریخ :
1393/09/23
تعداد بازدید:
762
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal