۱۳۹۶ جمعه ۲۴ آذر
معرفي پرسنل

 


 

تصوير

معرفي

1

 

نام و نام خانوادگي: مهندس رضا رحمانيان

سمت: رئيس اداره سلامت محيط و حرفه اي

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

تصوير

معرفي

2

 

نام و نام خانوادگي: مهندس عباس رحمانيان

سمت: مدير گروه بهداشت محيط

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

تصوير

معرفي

3

 

نام و نام خانوادگي: مهندس مهدي عالي پناه

سمت: مدير گروه بهداشت حرفه اي

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

تصوير

معرفي

4

 

نام و نام خانوادگي: مهندس محمد نصر

سمت: كارشناس برنامه آب

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

 

تصوير

معرفي

5

 

نام و نام خانوادگي: مهندس امينه عادلپور

سمت: كارشناس برنامه شهر سالم-روستاي سالم

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

تصوير

معرفي

6

 

نام و نام خانوادگي: مهندس ابوالفضل اعمي زادگان

سمت: كارشناس برنامه ماده 13

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

7

 

نام و نام خانوادگي: شيدا ناطقي

سمت: كارشناس برنامه آمار بهداشت محيط

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

8

 

نام و نام خانوادگي: عبدالرحمن نصيري

سمت: كارشناس برنامه بهسازي محيط روستا

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

9

 

نام و نام خانوادگي: مهندس آزاده ناسك

سمت: كارشناس آمار بهداشت حرفه اي

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

10

 

نام و نام خانوادگي: مهندس دانيال درويش بيگي

 

سمت: كارشناس بهداشت حرفه اي

 

شماره تماس : 3337130-0791

 

پست الكترونيك:

 

 

سوابق

 

 

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

 

11

 

نام و نام خانوادگي: محسن دروگر

 

سمت: كارشناس برنامه روشنايي

 

شماره تماس : 3337130-0791

 

پست الكترونيك:

 

 

سوابق

 

 

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
203
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal