۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
برنامه هاي واحد
برنامه هاي سلامت نوجوانان جوانان و مدارس
معاينات دانش آموزان پايه هاي اول - همكاري با آموزش و پرورش جهت استقرار پايگاه هاي سنجش
- انجام معاينات مقدماتي دانش آموزان پايه هاي اول ابتدائي، راهنمائي و دبيرستان
- توجيه ماماي همكار پزشكان خانواده جهت انجام معاينات دانش آموزان
- انجام معاينات پزشكي دانش آموزان توسط پزشكان خانواده
- تكميل شناسنامه سلامت دانش آموزان
- ورود اطلاعات معاينات در نرم افزار جديد پرونده الكترونيك توسط مراكز
- تكميل نرم افزار پرونده الكترونيك شهرستان و دانشگاه
- ارسال بسته خدمت پزشكان
- انجام واكسيناسيون دانش آموزان بدو ورود به ابتدائي واول دبيرستان قبل از ثبت نام
پديكلوزيس -  پيشگيري و كنترل بيماري هاي شايع در سنين مدرسه
- شناسائي موارد مبتلا از طريق معاينات فصلي
- درمان و پيگري دانش آموزان مبتلا
- اتخاذ تدابير جهت مبارزه با آلودگي با پديكلوزيس در مدارس
- برگزاري جلسات توجيهي جهت مربيان بهداشت
- توجيه پزشكان خانواده در خصوص اطلاع رساني به موقع موارد مبتلا
تغذيه در مدارس -  نظارت بر بوفه هاي مدارس 
- بررسي كارت تندرستي مستخدمين مدارس
 - نظارت بر مدارس شبانه روزي: آشپزخانه، برنامه غذايي، ميان وعده ها و خوابگاه ها
- مكاتبه با آموزش و پرورش جهت انعكاس نواقص مشاهده شده در بوفه هاي مدارس
- همكاري با واحد تغذيه در اجراي برنامه آهن ياري دانش آموزان دختر راهنمايي و دبيرستان
- نظارت بر نحوه توزيع، نگهداري شير و تغذيه رايگان در مدارس با همكاري بهداشت محيط و معاونت غذا ودارو
اجراي برنامه هاي آموزشي -  برگزاري كارگاه ها و سمينارهاي آموزشي براي گروه هاي هدف مختلف
- اجراي برنامه هاي آموزشي در مدارس
- تكميل فرم هاي كلاس هاي آموزشي برگزار شده در مدارس
انجام بازديدهاي بهداشت محيط مدرسه  - انجام بازديدهاي بهداشت محيط توسط بهورزان و كارشناسان بهداشت محيط و انعكاس نواقص موجود به آموزش و پرورش
مدارس مروج سلامت
- تكميل چك ليست هاي مميزي خارجي
- بررسي نقاط قوت وضعف مدارس مروج
- ارسال نتايج وجمع بندي چك ليست هاي مميزي خارجي
- تكميل پرونده بهداشتي مدارس مروج سلامت
معاينات دانشجويان - انجام معاينات جسماني دانشجويان بدو ورود به دانشگاه علوم پزشكي و ورود اطلاعات معاينات در نرم افزار مربوطه 
تاریخ :
1393/12/09
تعداد بازدید:
623
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal