۱۳۹۶ جمعه ۲۸ مهر
شرح وظايف گروه

شرح وظايف برنامه سلامت كودكان  درحوزه محيطي   :
1ـ مراقبت از كودك سالم ويژه غير پزشك
گروه هدف برنامه : كودكان گروه سني 8 ـ 0 ساله
اين برنامه شامل :
ـ ارزيابي و طبقه بندي كودك سالم از نظر نشانه هاي خطر ، وضعيت عمومي ، زردي در كودك زير 2 ماه ، بهداشت
دهان و دندان ، تغذيه ، بينايي ، تكامل ، واكسيناسيون ، مكمل ها ، آزمايشات )
ـ ارجاع كودك سالم در صورت نياز به سطوح بالاتر
ـ مشاوره و ارائه توصيه هاي لازم به مادر
ـ پيگيري كودكان سالم داراي هر نوع مشكل به دنبال مراقبت

تلاش جهت كاهش اختلال رشد وزن ،قد ودور سر در كودكان از طريق افزايش خدمات مشاوره اي به مادران 

افزايش درصد تغذيه انحصاري  با شير مادر دركودان زير6ماه ،تداوم تغذيه با شير مادر تا يك سالگي وتدوام تغذيه با شير مادر تا دو سالگي  از طريق افزايش خدمات مشاوره اي به مادران شيرده 

آگاهي از دستورالعمل ها ي برنامه و بايگاني آن در مراكز وخانه هاي بهداشت  

درخواست مكمل ها وداروها در زمان مقرر وبا تعداد صحيح 

شناسايي مشكلات برنامه ،اولويت بندي و انجام مداخلات بر اساس آن  

كامل بودن تجهيزات برنامه

2ـ برنامه مراقبت كودك سالم ويژه پزشك
گروه هدف برنامه : كودكان گروه سني 8 ـ 0 ساله
اين برنامه شامل :
ـ ارزيابي و طبقه بندي كودك سالم از نظر نشانه هاي خطر ، وضعيت عمومي ، زردي در كودك زير 2 ماه ، بهداشت
دهان و دندان ، تغذيه ، بينايي ، تكامل ، واكسيناسيون ، مكمل ها ، آزمايشات )
ـ ارجاع كودك سالم در صورت نياز به سطوح بالاتر
ـ مشاوره و ارائه توصيه هاي لازم به مادر
ـ پيگيري كودكان سالم داراي هر نوع مشكل به دنبال مراقبت           

3ـ برنامه مراقبت ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال ( مانا ) ويژه غير پزشك
گروه هدف برنامه : كودكان گروه سني زير 5 سال
اين برنامه شامل :
ـ ارزيابي و طبقه بندي كودك بيمار از نظر نشانه هاي خطر ، سرفــه يا تنفس مشكــل ، اسهــال ، گــوش درد ، گلــو درد
( كودكان بالاي 2 سال ، تب ، كم وزني ، واكسيناسيون و مكمل هاي دارويي و ساير مشكلات )
ـ تشخيص نوع درمان
ـ درمان
ـ پيگيري
ـ مشاوره با مادر      

افزايش درصد اجراي مراقبت ادغام يافته كودك بيمار  

آگاهي از دستورالعمل ها وبايگاني آن در مراكز وخانه هاي بهداشت  

درخواست داروها ومكمل ها در زمان مقرر وبا تعداد صحيح 

مطابقت داشتن فرم هاي ثبت مانا با بوكلت چارت برنامه

4ـ برنامه مراقبت ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال ( مانا ) ويژه پزشك
گروه هدف برنامه : كودكان گروه سني زير 5 سال
اين برنامه شامل :
ـ ارزيابي و طبقه بندي كودك بيمار از نظر نشانه هاي خطر ، سرفــه يا تنفس مشكــل ، اسهــال ، گــوش درد ، گلــو درد
( كودكان بالاي 2 سال ، تب ، كم وزني ، واكسيناسيون و مكمل هاي دارويي و ساير مشكلات )
ـ تشخيص نوع درمان
ـ درمان
ـ پيگيري
ـ مشاوره با مادر
5- برنامه نظام مراقبت مرگ كودكان 59 ـ 1 ماهه :
گروه هدف : كودكان متوفي گروه سني 59 ـ 1 ماهه
اين برنامه شامل : ـ گزارش فوري كليه موارد مرگ گروه سني 59 ـ 1 ماهه
ـ فراگيري اقدامات اوليه احيا وآموزش به جامعه     

فراگيري راههاي پيشگيري از سوانح وحوادث در كودكان وآموزش آن به جامعه تحت پوشش
ـ آگاهي پرسنل از دستورالعمل هاي برنامه وبايگاني آنها در مراكز وخانه هاي بهداشت

اولويت بندي مشكلات موجود در برنامه وانجام مداخلات بر اساس آن
ـ ـ 6- برنامه شير مادر :
گروه هدف برنامه : كودكان گروه سني زير 2 سال
اين برنامه شامل :
ـ مشاوره شيردهي جهت كليه مادران باردار وشيرده    

پيگيري پرونده كودكان متقاضي دريافت شير مصنوعي  در مراكز روستايي  وتصميم گيري توسط كاردان وپزشك مركز 

پيگيري وارسال پرونده كودكان متقاضي دريافت شير مصنوعي به كمسيون شير مصنوعي     گروه سلامت كودكان ونوزادان  معاونت بهداشت 

انجام فعاليت هاي ويژه هفته جهاني شير مادر  بر اساس دستورالعمل هاي ارسال شده از اداره سلامت كودكان   

آگاهي از دستورالعمل هاي  برنامه وبايگاني آن ها در مراكز و خانه هاي بهداشت   

شناسايي مشكلات برنامه ،اولويت بندي و انجام مداخلات بر اساس آن

 

7- برنامه تكامل كودكان ( ASQ ) :
گروه هدف برنامه : كودكان گروه سني زير 6 سال ( 60 ماهگي )
ـ اين برنامه شامل :  

آموزش به والدين درخصوص نحوه تكميل پرسشنامه  تكامل

در اختيار قراردادن پرسشنامه 12ماهگي  به كليه والديني كه كودك يك ساله دارند  

پيگيري جهت تكميل پرسشنامه ها    

جع آوري پرشنامه ها وامتياز دهي به آن ها بر اساس دستورالعمل 

ارجاع موارد  داراي مشكل به پزشك معين برنامه  

آگاهي از دستورالعمل هاي برنامه وبايگاني آنها در مراكز وخانه هاي بهداشت

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
96
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal