۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
مركز مشاوره اميد

                                                   معرفي مركز مشاوره اميد

مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري يكي از تجربيات موفق كشور است كه توانسته گام هاي موثري را در كنترل اپيدمي اچ‌آي‌وي بردارد.

راه اندازي اين مراكز از طرف نهادهاي بين المللي متولي امر سلامت، تحت نام بهترين تجربه به
ساير كشورها معرفي شده اند. اين مركز در شهرستان جهرم با نام مركز مشاوره اميد نام گذاري شده
و در چهارراه حافظ ابتداي بلوار شهيد بهشتي واقع گرديده است و از سال 1385 به صورت مركزمستقلو در حال حاضر با 5 نفر پرسنل دوره ديده شامل روانشناس باليني،كارشناس آزمايشگاه،كاردان بيماريها، كاردان كامپيوتر و نگهبان مشغول ارائه خدمت به همشهريان مي باشد.

در اين مركز امكان انجام آزمايش HIV به صورت رايگان و كاملأ محرمانه جهت گروه هاي هدف وجود دارد و به تناسب هر گروه هدف خدمات خاصي نيز ارائه مي گردد.

 

گروههاي هدف

ü    كليه موارد HIV/ AIDS شناسائي شده

ü    خانواده افراد HIV /AIDS 

ü    افراد با سابقه رفتار جنسي محافظت نشده يا مبتلا به بيماريهاي منتقله جنسي( STI)

ü    معتادين تزريقي

ü    داوطلبين اختياري مشاوره بيماريهاي رفتاري ( ايدز، بيماريهاي آميزشي، هپاتيت، اعتياد و  . . .)

ü    افراد با سابقه مواجهه شغلي و غير شغلي با وسايل تيز و برنده آغشته به خون و ترشحات 

ü    افراد داراي سابقه دريافت خون و يا فراورده هاي خوني آلوده

ü    افراد با سابقه اقامت در زندان

ü    زنان بارداري كه پس از ارزيابي خطر، داوطلب انجام آزمايش هستند.

 

 

اقداماتي كه جهت گروههاي هدف مختلف انجام ميشود به شرح ذيل مي باشد:

مبتلايان به HIV

ü    آموزش

ü    مشاوره

ü    معاينات باليني

ü    خدمات پاراكلنيك و ارزيابي‌هاي دوره‌اي جهت ابتلا به سل و عفونت‌هاي فرصت طلب

ü    پيشگيري از ابتلا به سل و عفونتهاي فرصت طلب

ü    درمان سل و ساير عفونتهاي فرصت طلب

ü    مراقبت و درمان بيماريهاي آميزشي

ü    واكسيناسيون

ü    تنظيم خانواده

ü    مراقبت جهت پيشگيري از انتقال مادر به كودك

ü    درمان ضد رترو ويروسي

ü    كاهش آسيب

ü    مراقبت در منزل

ü    ارجاع به سطوح تخصصي

ü    ارجاع به مراكز حمايتي (بهزيستي، كميته امداد و . . . )

ü    تشكيل گروههاي همكار

خانواده مبتلايان به HIV

ü    آموزش

ü    مشاوره پيش و پس از آزمايش و تست تشخيصي HIV

ü    تنظيم خانواده

ü    ارجاع به مراكز حمايتي (بهزيستي ، كميته امداد و . . . )

مبتلايان به بيماريهاي آميزشي

ü    آموزش

ü    مشاوره پيش و پس از آزمايش و تست تشخيصي HIV

ü    كاهش آسيب

ü    مراقبت و درمان بيماري‌هاي آميزشي

ü    پيگيري و مراقبت شركاء جنسي

افراد در معرض مواجهه شغلي ويروس

ü    آموزش

ü    مشاوره پيش و پس از آزمايش و تست تشخيصي HIV

ü    ارجاع به متخصص عفوني

ü    پروفيلاكسي داروئي در صورت نياز

ü    پيگيري وضعيت ابتلا به  HIVپس از پروفيلاكسي داروئي

عمده فعاليتهاي اين مركز در قالب سه واحد اصلي شامل: عفونت HIV/AIDS،بيماريهاي آميزشي ومصرف مواد مخدر تزريقي انجام ميشود ، به همين دليل همچين مراكزي را كلينيك مثلثي نيز مي نامند. از جمله فعاليتهاي اين مراكز مي توان بهآموزش ، مشاوره ، پيشگيري ، مراقبت ، درمان و كاهش آسيب اشاره كرد.

بيماري ايدز چيست ؟

ايدز يا نشانگان اكتسابي كمبود ايمني:

 (Acquired immune deficiency syndrome)

 نوعي بيماري استكهدر دستگاه ايمني وتوسط ويروس نقص سيستم ايمني(HIV) ايجاد مي‌شود. بيماري ناشي از ويروس  HIV داراي سه مرحله اصلي است. در مرحله اول (عفونت حاد) فرد ممكن است براي مدت كوتاهي بيماريشبهآنفلوانزاييراتجربهكند. به همين دليل معمولاً اين بيماري تا يك دوره طولاني بدون هيچ علائمي دنبال مي‌شود كه به اين مرحله از بيماري، دوره نهفتگي گفته مي‌شود. هر چقدر كه بيماري پيشرفت يابد، تداخل بيشتري با دستگاه ايمني بدنپيدامي‌كندوباعثمي‌شودكهافرادبهعفونت‌هاييمانند عفونتهاي فرصت طلب و تومور دچارشوند،البتهمعمولاًدرافراديكهدستگاهايمنيآنهابهخوبيعملمي‌كندتأثيرگذارنيست. در نهايت بيماري زماني وارد مرحله سوم يا ايدز خواهد شد كه شمار سلول‌هاي CD4+ به كمتر از 350 سلول در هر ميكروليتر برسد.

بيماري ايدز از طريق راههاي زير انتقال پيدا نميكند:

1)    دست دادن

2)    در آغوش گرفتن

3)    خوردن و آشاميدن

4)    استفاده مشترك از حمام، دستشويي، استخر شنا و ....

5)    نيش حشرات

بيماري ايدز از راههاي زير انتقال مي يابد:

1)    انتقال از طريق خون

2)    انتقال از طريق تزريق و استفاده از وسايل تزريق در بين معتادان تزريقي

3)    انتقال از طريق تماس جنسي حفاظت نشده (بدون استفاده از كاندوم)

4)    انتقال از مادر به كودك

5)    انتقال از طريق وسايل تيز و برنده اي كه به خون آغشته باشند

مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري در سامانه تلفني 118  تحت عنوان "مراكز مشاوره ايدز"  ثبت شده است. پس در سراسر كشور مي توان از طريق تماس با تلفن 118 آدرس و تلفن مراكز فوق را جويا شد.

آدرس: چهارراه حافظ ، ابتداي بلوار شهيدبهشتي،مركز مشاوره اميد

تلفن: 54343004

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
8987
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal