۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
شرح وظايف

شرح وظايف گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي واگير
 
بررسي اپيدميولوژيكي بيماري هاي واگيردار تابعه در شهرستان
 
شناسايي، تشخيص و درمان بيماري هاي واگير 
 
نظارت ، پايش و ارزشيابي برنامه هاي واگير دانشگاه در سطوح مختلف 
 
هماهنگي برون بخشي و درون بخشي جهت پيشگيري و كنترل بيماري هاي واگير 
 
جمع آوري، ثبت، تجزيه و تحليلي اپيدميولوژيكي و گزارش دهي آمار و اطلاعات بيماري ها 
 
اجراي برنامه هاي آموزشي در زمينه بيماري هاي واگير
 
تامين و توزيع واكسن هاي مورد نياز شهرستان در طول سال
 
پيش بيني و تهيه برنامه عملياتي بيماري هاي واگير
 
شركت در برنامه هاي تحقيقاتي
 
سازماندهي ، برنامه ريزي ، و اجراي استراتژي هاي مراقبتي براساس نتايج بررسي هاي انجام گرفته و سياست هاي كشوري
 
تهيه ، تامين و تاكيد بر استفاده از وسايل و تجهيزات مورد نياز در برنامه هاي مختلف
 
مشاركت در انجام طرح هاي مرتبط ملي و منطقه اي
 
و...

شرح وظايف گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي غيرواگير

نظارت ، پايش و ارزشيابي برنامه هاي غيرواگير دانشگاه در سطوح مختلف 
 
هماهنگي برون بخشي و درون بخشي جهت پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير 
جمع آوري، ثبت، تجزيه و تحليل و گزارش دهي آمار و اطلاعات بيماري ها 
اجراي برنامه هاي آموزشي در زمينه بيماري هاي غيرواگير
پيش بيني و تهيه برنامه عملياتي بيماري هاي غيرواگير
شركت در برنامه هاي تحقيقاتي
سازماندهي ، برنامه ريزي ، و اجراي استراتژي هاي مراقبتي براساس نتايج بررسي هاي انجام گرفته و سياست هاي كشوري
تهيه ، تامين و تاكيد بر استفاده از وسايل و تجهيزات مورد نياز در برنامه هاي مختلف
 
مشاركت در انجام طرح هاي مرتبط ملي و منطقه اي
و...

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
3432
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal