۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
معرفي پرسنل

 


 

تصوير

معرفي

1

 

نام و نام خانوادگي: مهندس رضا رحمانيان

سمت: رئيس اداره سلامت محيط و حرفه اي

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مقطع كارشناسي و
كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست دانشگاه استهبان 
مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي از سال 1390 
 

 

شرح وظايف

 

 

 

تصوير

معرفي

2

 

نام و نام خانوادگي: مهندس عباس رحمانيان

سمت: مدير گروه بهداشت محيط

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي يزد
 

 

شرح وظايف

 

 

 

تصوير

معرفي

3

 

نام و نام خانوادگي:مهندس مهناز پرستان

سمت: كارشناس بهداشت محيط

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي شيراز سال 1379

 - كارشناس بهداشت محيط ناظر شهري-مسئول آزمايشگاه آب از سال تا 1391 تا 1394 -ارزياب برنامه اعتبار بخشي بيمارستان هااز سال 1393-كارشناس برنامه بهداشت محيط بيمارستان ها از سال 1380
- كارشناس مسئول بهداشت محيط از سال 

 

شرح وظايف

 

 

 

تصوير

معرفي

4

 

نام و نام خانوادگي: مهندس محمد نصر

سمت: كارشناس برنامه آب

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1382

 

شرح وظايف

 

 

 

 

تصوير

معرفي

5

 

نام و نام خانوادگي: مهندس امينه عادلپور

سمت: كارشناس برنامه شهر سالم-روستاي سالم

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي  تبريز سال 83
 

 

شرح وظايف

 

 

 

تصوير

معرفي

6

 

نام و نام خانوادگي:مهندس وحيد رضايي نژاد

سمت:- كارشناس بهداشت محيط


شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

  فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در سال 87

 

شرح وظايف

 

 

7

 

نام و نام خانوادگي: مهندس سجاد شهابي

سمت: كارشناس بهداشت محيط -

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 فارغ التحصيل از دانشگاه  فيروز آباد

 

شرح وظايف

 

 

8

 

نام و نام خانوادگي: محمد جعفر جليلي

سمت: مسوول برنامه دخانيات

شماره تماس : 3337130-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 فارغ التحصيل از دانشگاه پيام نور جهرم

 

شرح وظايف

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/09/26
تعداد بازدید:
3758
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal