۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
شرح وظايف

شرح وظايف گروه بهداشت محيط
ü بازديد و پايش مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي (صنوف 12گانه) و همكاري با سد معبر شهرداري ها جهت جلوگيري از دستفروشي دكاكين فروش مواد غذايي 
ü بازديد از اماكن عمومي نظير حمام ها ، آرايشگاه ها و... 
ü بازديد از پايانه هاي مسافربري و اتوبوس ها 
ü بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي 
ü بازديد از مراكز تفريحي ، پرورشي و تربيتي 
ü بازديد از مطب ها و كلينيك هاي درماني 
ü بازديد از آزمايشگاه ها
ü بازديد از بيمارستان
ü بازديد از پروژه هاي آبرساني ( پايش ، بهينه سازي ، تنظيم كلر باقيمانده) 
ü بازديد از جايگاه هاي سوخت و سوخت رساني
ü بازديد از فرودگاه
ü بازديد از سينماها و مراكز فرهنگي
ü بازديد از اماكن بين راهي
ü بازديد از اماكن ورزشي شامل سالن هاي ورزشي، كلوپ ها و...
ü بازديد از شناگاه ها ، نمونه برداري آب و كلرسنجي آب استخر
ü بازديد از كارخانه يخ سازي و...
ü بازديد از درمانگاه ها و مراكز بهداشتي درماني دولتي و خصوصي
ü بازديد از دانشگاه ها و خوابگاه هاي دانشجويي
ü بازديد از غسالخانه و گورستان ها
ü بازديد از كارخانجات توليدي مواد غذايي و نظارت بر نحوه دفع فاضلاب و زباله آنها
ü بازديد از كارخانجات توليدي صنعتي
ü بازديد از كارگاه هاي صنعتي
ü بازديد از زندان و آسايشگاه هاي سالمندان
ü بازديد ازمهد كودك ها ، كودكستان ها و آمادگي ها
ü بازديد از مساجد و اماكن متبركه و زيارتگاه ها
ü بازديد از مراكز راديولوژي ، راديوگرافي ، سونوگرافي و مراكز يونساز
ü همكاري در كميته اتلاف سگ هاي ولگرد
ü رسيدگي به شكوائيه فاضلاب
ü رسيدگي به شكوائيه زباله
ü رسيدگي به شكوائيه دامداري ها
ü طرح بهينه سازي سبزيجات و ميوه جات
ü طرح مبارزه با دخانيات
ü جلوگيري از آلودگي هوا، نظارت بر منابع آلوده كننده (و پيگيري نصب فيلتر و اسكرابر جهت جلوگيري از انتشار گازها و گرد و غبار در هوا)
ü نظارت بر حمل و نقل ، دفع و دفن بهداشتي زباله 
ü نظارت بر برنامه هاي جمع آوري و دفع فضولات حيواني در زمين هاي كشاورزي
ü نظارت فعال و مستمر در اجراي طرح خيابان نمونه و گسترش فعاليت در اين امر جهت توسعه آن و در راستاي طرح شهر سالم
ü انجام نظارت مستمر بر اجراي طرح رابطين صنوف
ü نمونه برداري مواد غذايي و ارسال آن به آزمايشگاه مواد غذايي
ü انجام نظارت مستمر بر اجراي طرح ممنوعيت مواد غذايي غير مجاز و غير قابل مصرف خوراكي
ü انجام و نظارت مستمر بر اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي
ü عضويت در كميته تعيين حريم منابع آب و پيگيري مصوبات كميته
ü نمونه برداري آب جهت آزمايشات ميكروبي و شيميايي
ü كلرسنجي از شبكه هاي آبرساني شهر و روستاها
ü جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازمندي هاي بهداشت محيط روستايي ( برنامه ريزي، اولويت بندي و اجرا )
ü پي گيري و اجراي نظارت بر برنامه هاي بهداشت محيط روستا
ü برنامه ايجاد روستاي سالم بطور فعال و مستمر
ü برنامه مبارزه با حشرات و جوندگان
ü برنامه ايجاد شهر سالم به طور فعال و مستمر
ü برنامه مقابله با كاهش اثرات بلاياي طبيعي ( سيل ، زلزله و...)
ü برنامه هاي آموزشي از قبيل تهيه نشريات ، آموزش صنوف و... 
ü كنترل و نظارت بر برنامه جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و ارزيابي بهداشت محيطي برنامه هاي جمع آوري فاضلاب
ü بهداشت مسكن
ü برنامه IDD
ü تشكيل جلسات شوراهاي بهداشتي شهر و روستا و شركت در جلسات بازرگاني، كميسيون نظارت بر مواد غذايي
ü همكاري با ساير سازمان ها و ادارات از جمله شهرداري ها، حفاظت از محيط زيست، صنايع، جهاد كشاورزي و... در طرح هاي عمراني بهداشتي
ü هماهنگي با ادارات ذيربط جهت كار گروه بهداشت و درمان شهرستان و پي گيري مصوبات جلسه
ü عضويت در كميته كاهش اثرات بلاياي طبيعي و برنامه ريزي و آماده سازي نيروهاي بهداشتي در مقابله با بحران ها و بلاياي طبيعي
ü آموزش مسائل بهداشت محيطي به مردم با استفاده از وسايل و فن آوري هاي روز

üو...

شرح وظايف گروه بهداشت حرفه اي

Ø انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور آگاهي از وضع بهداشتي محيط كار و وضعيت عمومي كارگاه ها و كاخانجات منطقه و شناخت مسائل بهداشتي صاحبان حرف مختلف و جمع آوري اطلاعات مورد نياز پيرامون آن 
Ø كمك به تنظيم برنامه هاي اجرائي در زمينه مبارزه با بيماري ها و مسموميت ها و سوانح و حوادث ناشي از كار با نظارت و همكاري پزشك 
Ø بررسي واحد هاي صنعتي تازه تاسيس از نظر رعايت نكات و اصول بهداشتي و ايمني و ارائه نظر جهت صدور پروانه بهره برداري 
Ø شناسايي مسائل كلي تهيه و توزيع آب آشاميدني و پياده كردن برنامه هاي مربوط از جمله نمونه برداري از آنها 
Ø نظارت دائمي بر نحوه اجراي امور بهداشتي كليه موسسات صنعتي اعم از بخش خصوصي و دولتي و راهنمائي مسئوليت موسسات مزبور به منظور بهبود شرايط محيط كار براساس قوانين موجود 
Ø طبقه بندي نتايج به دست آمده از بررسي هاي روزمره محيطي، بهداشتي، پزشكي و تهيه گزارش مربوط 
Ø و...

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
3469
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal