۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
شرح وظايف
وظايف مديريت توسعه شبكه
 بهره گيري از داده هاي آماري جمع آوري شده به منظور برنامه ريزي ساليانه و ميان مدت در اصلاح گسترش شبكه هاي درماني
 نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي درماني و ادغام خدمات بهداشتي و هماهنگي واحدهاي بهداشتي
 تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه
 نظارت بر واحد هاي بهداشتي سطوح مياني و محيطي (خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني) براساس نظام شبكه و ايجاد هماهنگي لازم بين واحدها
 تعيين نيازها و اولويت ها در توزيع منابع گسترش شبكه ها و برآورد نيروي انساني ، ايجاد و تجهيز واحدهاي بهداشتي
 توسعه و بهبود استاندارد واحدهاي بهداشتي درماني در جهت نيل تدريجي به شبكه هاي جامع و نظارت مداوم آن
 ارزشيابي خدمات واحد هاي بهداشتي و تعيين فايده اثربخشي آنها
 پايش عمليات اجرايي مربوط به گسترش شبكه ، نظارت بر پذيرش بهورزان و توزيع نيروي انساني
 تحليل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهاي بهداشتي و تعيين نيازها و اولويت ها ، تهيه بازتاب اطلاعاتي براي واحدهاي بهداشتي جهت برنامه ريزي
 برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي مسائل فني و مديريت كه از طريق گروه مديريت استان تدوين مي گردد
 نظارت بر اجراي ضوابط قانوني در بكارگيري نيروي انساني شهر و روستا
 هماهنگي و همكاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه
 گزارش تنگناها و نارسائي هاي موجود بهداشتي و پيشنهاد راه حل مناسب
 تهيه و ابلاغ ضوابط استانداردها درباره نظام بهداشتي ، تكنولوژي خدمات بهداشتي و تحقيقات كاربردي
 عرضه و انعكاس دستاوردهاي بهداشتي درماني به منظور جلب مشاركت مردمي و حمايت هاي سياسي و پشتيباني مالي در منطقه
 اولويت بندي در احداث واحدهاي بهداشتي درماني ، تعيين مكان مناسب براي احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگي در احداث بنا با دفتر فني
 مشاركت در اجراي دوره هاي آموزشي عملي پزشكي اجتماعي و جامعه نگر در واحدهاي اجرايي
 و...

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
5342
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal