۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
آموزشگاه بهورزي

برنامه آموزش دانش آموزان بهورزي

مواد درسي،تعداد ساعات وتقويم زماني برنامه آموزش بهورزي بر اساس نظام واحدي به مقدار 3341 ساعت،در مدت 24 ماه معادل 75 واحد با احتساب دروس نظري عملي و كار آموزي مي باشد.

الف)پايه اول شامل :29هفته و 10 ساعت آموزش نظري،عملي در مركز آموزش بهورزي و15 هفته كارآموزي خانه بهداشت آموزشي است كه مجموع آموزش نظري،عملي و كارآموزي در پايه اول 1506 ساعت و معادل 35/5 واحد درسي مي باشد.

ب)پايه دوم شامل:24 هفته و 29 ساعت آموزش نظري،عملي در مركز آموزش بهورزي و 22 هفته و 22 ساعت كارآموزي در خانه بهداشت دانش آموزي است.مجموع آموزشهاي نظري، عملي و كارآوزي در پايه دوم 1835 ساعت و معادل 39/5 واحد درسي مي باشد.

جدول عناوين دروس پايه اول آموزش بهورزي

عناوين دروس پايه اول

رديف

معارف اسلامي

1

بهداشت فردي

2

شناخت بدن انسان

3

اصول كلي تغذيه

4

تربيت بدني

5

نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور

6

شناسايي جمعيتي و زيست محيطي روستا+اخلاق حرفه اي

7

شيوه هاي آموزش بهداشت

8

مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران 1

9

تنظيم خانواده و جمعيت 1

10

بيماريها ي واگير 1

11

ايمنسازي و بيماريهاي قابل پيشگيري به وسيله واكسن 1

12

مراقبت اطفال 1

13

بهداشت محيط 1

14

درمانهاي ساده علامتي و دارونامه 1

15

كمك هاي اوليه 1

16

 

 

جدول عناوين دروس پايه دوم آموزش بهورزي

عناوين دروس پايه دوم

رديف

مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران 2

1

بهداشت و تنظيم خانواده2

2

بيماريهاي واگير 2

3

بيماريهاي غير واگير

4

بهداشت مدارس

5

بهداشت محيط 2

6

بهداشت حرفه اي

7

كمك هاي اوليه 2

8

بهداشت دهان و دندان

9

بهداشت سالمندان

10

روش تحقيق و ارتقاء كيفيت

11

آشنايي با روشهاي آماري و نحوه تعاملات سازماني

12

درمانهاي ساده علامتي 2

13

شناخت جمعيتي و جغرافيايي روستا 2

14

بيماريهاي قابل پيشگيري به وسيله واكسن 2

15

اقدامات در بروز بلايا

16

مراقبت اطفال2

17

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
7913
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal