۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
شرح وظايف

شرح وظايف دفتر آموزش و ارتقاي سلامت

1.        تدوين سياست ها، راهبردها و اهداف كلان آموزش و ارتقاي سلامت سازمان ها ، ادارات و نهادها

2.        ارايه مشاوره فني در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت به نظام سلامت و ساير بخش هاي توسعه

3.        برنامه ريزي براي انجام نيازسنجي آموزشي مرتبط با اولويت هاي سلامت در سطح شهرستان

4.        طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي و ساير شواهد در سطح شهرستان

5.        آموزش كاركنان بخش سلامت در حوزه هاي آموزشي، ارتباطي، اطلاع رساني و ارتقاي سلامت

6.        توانمندسازي كارشناسان آموزش سلامت براي ايفاي وظايف تخصصي خود در برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت وخودمراقبتي وسفيران سلامت

7.        تدوين و بازنگري در استانداردهاي فرآيندهاي آموزش و ارتقاي سلامت و مشاركت در پياده سازي آنها

8.        ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت در سطح شهرستان

9.        مشاركت در طراحي و اجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در سطح شهر

10.   تامين و توزيع منابع مالي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت و نظارت بر هزينه كرد آن در سطح شهرستان

11.   جلب حمايت و همكاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت

12.   مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي جلب حمايت قانونگزاران و سياستگزاران شهرستان براي وضع يا اصلاح قوانين مرتبط با سلامت 

13.   مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي جلب حمايت و مشاركت بخش هاي دولتي براي پيشبرد  برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت

14.   مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي جلب حمايت و مشاركت شركاي عمده حوزه آموزش و ارتقاي سلامت شامل رسانه هاي جمعي، موسسات و نهادهاي خصوصي، سازمان هاي مردم نهاد و خيرين سلامت در حوزه بهداشت

15.   همكاري با شوراي سياستگزاري سلامت صدا و سيما در طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سلامت عمومي

16.   مشاركت در ايجاد و توسعه محيط هاي حامي سلامت (مانند پايگاه هاي مقاومت بسيج، مدارس مروج سلامت، بيمارستان هاي مروج سلامت و جوامع ايمن) در شهرستان  

17.   مشاركت در شناسايي و تحليل تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقاي سلامت در سطح شهرستان

18.   مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي ترويج سبك زندگي سالم درشهرستان با استفاده از رويكردهاي مناسب

19.   توسعه برنامه هاي مشاركت جامعه و تقويت تشكل هاي داوطلبانه در حوزه سلامت

20.   مشاركت در گسترش برنامه هاي سلامت در مراكز آموزشي، محيط هاي كار، مراكز ارائه خدمات سلامت و مكان هاي عمومي

21.   همكاري با ساير دفاتر و ادارات كل معاونت در طراحي و اجراي مداخلات سلامت در سطح كشور

22.   مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي مرتبط با مناسبت هاي سلامت در سطح كشور

23.   جمع آوري، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت هاي آموزش سلامت دانشگاه ها

24.   حمايت از توليد و توسعه منابع علمي، رسانه ها و بانك هاي اطلاعاتي آموزش و ارتقاي سلامت در كشور

25.   حمايت از طراحي و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در سطح كشور

26.   شناسايي و حمايت از ايده هاي نوآورانه در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت

27.   همكاري با معاونت آموزشي وزارت بهداشت در تدوين و بازنگري كوريكولوم آموزشي رشته هاي علوم پزشكي

28.   شناسايي ، ثبت نام ، آموزش ، ارائه پكيچ و كتابهاي خود مراقبتي به سفيران سلامت ، جمع آوري اطلاعات ، تحليل ، گزارش به معاونت بهداشتي دانشگاه

29.   برگزاري جلسات وبرنامه هاي آموزشي وتوزيع كتاب هاي خودمراقبتي مرتبط دردانشگاه ها ومدارس جهت سفيران دانشجويي ودانش آموزي وتقدير از آن ها

 

شرح وظايف كارشناس واحد جلب مشاركت هاي مردمي

نظارت بربرنامه داوطلبان سلامت در مراكز و پايگاه ها و مراكز بهداشتي شهري و روستايي

هماهنگي با واحد هاي ستادي در خصوص برگزاري كارگاه هاي مختلف آموزشي جهت مربيان و داوطلبان سلامت

برگزاري دوره هاي آموزشي جهت مربيان و داوطلبان سلامت

برگزاري كارگاه آموزشي به روش نوين ومشاركتي

بزرگداشت روز جهاني داوطلب (14آذر) و تقدير از داوطلبان سلامت ومربيان فعال با اهداي جوائز و لوح

برگزاري اردوهاي زيارتي وسياحتي جهت داوطلبان سلامت

هماهنگي با ادارات وبرگزاري كلاس جهت داوطلبان متخصص ادارات

تهيه آمار وارسال گزارشات فعاليت هاي انجام شده

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/09/23
تعداد بازدید:
2822
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal