۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
توسعه مهارت هاي آموزشي

توسعه مهارت هاي آموزشي

توسعه مهارت هاي آموزشي

مقدمه:

توانمندسازي عبارت است از طراحي و ساخت سازمان به نحوي كه افراد ضمن كنترل خود آمادگي قبول مسئوليتهاي بيشتري را نيز داشته باشندآموزش موثر يكي از ابزارهاي مهم در توانمندسازي كاركنان براي رسيدن به اهداف سازماني استدر سازمان توانمند، كاركنان نيروي محركه اصلي به شمار مي روند و اين كاركنان هستند كه با احساس مالكيت، افتخار و مسئوليت افكار خود را خلاقانهپياده مي كنند.

هدف اصلي در اين برنامه توانمندسازي آموزشي كاركنان سيستم درخصوص 6مهارت از12 مهارت اساسي به گروههاي هدف زير مي‌باشد:

· كارشناسان حوزه ستادي

· مراقبين سلامت وپزشك خانواده

جدول برنامه ريزي توانمندسازي كارشناسان در 6 مهارت آموزشي از12 مهارت آموزشي

رديف

عنوان مهارت

سال اجرا

1

نياز سنجي

96

2

ارتباط و جلب حمايت همه جانبه

96

3

بسيجهاي اطلاع رساني وتوليد پيام(بعنوان مثال هفته سلامت)

96

5

رسانه هاي آموزشي

96

6

بازاريابي اجتماعي

96


هدف كلي: افزايش توانمندي كاركنان نظام سلامت در مهارتهاي آموزشي

اهداف اختصاصي در سال96 :

1- توانمندسازي آموزشي 100% كارشناسان ستادي در مهارت بسيج هاي اطلاع رساني و توليد پيام در سال 1396

2- توانمندسازي آموزشي 100% كارشناسان ستادي در مهارت ارتباط و جلب حمايت همه جانبه در سال 1396

3- توانمندسازي آموزشي 100% كارشناسان ستادي در مهارت نيازسنجي در سال 1396

اهداف اختصاصي در سال 96

1-توانمندسازي آموزشي 100% كارشناسان ستادي در مهارت نظريه ها و الگوهاي آموزشي در سال 1396

5-توانمندسازي آموزشي 100% كارشناسان ستادي در مهارت رسانه هاي آموزشي در سال1396

6-- توانمندسازي آموزشي 100% كارشناسان ستادي در مهارت بازاريابي اجتماعي در سال 1396

 

فعاليتهاي قابل اجرا:

1-برگزاري كارگاه آموزشي نيازسنجي جهت كاركنان حوزه ستادي ومحيطي معاونت بهداشتي

2- برگزاري كارگاه آموزشي ارتباط و جلب حمايت همه جانبه  وشيوه نوين مشاركتي جهت كاركنان حوزه محيطي ومربيان داوطلبان وسفيران سلامت  ومراقبين سلامت معاونت بهداشتي وپزشكان خانواده

3- نظارت وپيگيري تهيه پكيج ،جزوات،پمفلت آموزشي مرتبط بابرنامه هاي تقويم بهداشتي توسط واحد هاي ستادي وتوزيع بين مراكزروستايي وشهري

5-هماهنگي بامديران وكارشناسان مسئول وكارشناسان وكاردانهاي ستادي حوزه معاونت بهداشتي مرتبط با برنامه هاي آموزش وارتقا ء سلامت

6-افتتاح كانال آموزشي "سفيران سلامت جهرم" و ارسال كليه آموزشهاي بهداشتي ومراقبتي و كتابچه هاي الكترونيكي نظير خودمراقبتي در ناخوشي جزعي سبك زندگي سالم هفته به هفته بارداري-خطر سنجي......... در اين كانال

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/09/23
تعداد بازدید:
3076
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal