۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
شرح وظايف
هماهنگي جهت اجراي برنامه خدمات سلامت روان و سوءمصرف مواد در مناطق روستايي و شهري شامل: ار تقاء سلامت روان ، درمان بيماران ، پيشگيري از آسيب هاي رواني و اعتياد ، آموزش مهارت هاي زندگي و فرزند پروري ، ارائه خدمات 10درصد تخت هاي بيمارستاني به بيماران روانپزشكي ، ارائه خدمات پس از ترخيص ، ارائه خدمات در مراكز سلامت روان جامعه نگر ، ارائه خدمات كاهش آسيب سوء مصرف و اجراي ديگر برنامه هاي ابلاغي
1- تدوين و اجراي برنامه عملياتي ساليانه
2- پيگيري تشكيل كميته هاي استاني و شهرستاني ، پيگيري مصوبات ، استمرار جلسات
3- برنامه ريزي و هماهنگي جهت ارتقاء سطح سلامت روان عموم جامعه از طريق آموزش هاي همگاني
4- برنامه ريزي و هماهنگي جهت ارتقاء دانش و مهارت پرسنل
5- تهيه و توزيع بسته هاي آموزشي
6- ايجاد هماهنگي بين بخشي و درون بخشي در حوزه خدمات سلامت روان و سوءمصرف مواد از طريق جلب حمايت و مشاركت ذينفعان
7- برنامه ريزي جهت آموزش گروه هاي در معرض خطر
8- جمع آوري ، تجزيه و تحليل اطلاعات آماري ، ارائه بازخورد ، تدوين گزارش عملكرد
9- پايش و نظارت اجراي برنامه در مناطق تحت پوشش ، ارائه بازخورد و ارائه گزارش به سطح بالاتر
10- هماهنگي جهت تأمين نيروي انساني و ارائه آموزش هاي لازم به آنان
11- هماهنگي جهت تأمين اعتبارات مورد نياز و نظارت بر توزيع و هزينه كرد آنها
12- جلب مشاركت سازمان هاي مردم نهاد
13- برنامه ريزي و مشاركت در اجراي پژوهش هاي كاربردي
14- جلب مشاركت نيروهاي متخصص به ويژه روانپزشك مشاور علمي برنامه هاي سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد جهت ارتقاء كيفي برنامه ها
15- انجام خدمات سلامت اجتماعي شامل:
• برنامه ريزي ، اجرا ، پايش و ارزشيابي برنامه هاي سلامت اجتماعي در سطح منطقه
• ارائه گزارشات ادواري و سالانه

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
2915
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal