۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
درباره معاونت
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي جهرم با اتكال به خداوند سبحان، در راستاي برنامه راهبردي دانشگاه به عنوان يكي از متوليان امر سلامت در منطقه جهرم با بهره گيري از منابع موجود و فن آوري هاي نوين ، توانمندسازي كاركنان ، آموزش ، تحقيق و پژوهش ، جلب مشاركت هاي درون و برون سازماني و تقويت نظام پايش و ارزشيابي با تاكيد بر عدالت جهت ارتقاي كمي و كيفي خدمات بهداشتي و درماني و كاهش عوامل تهديد كننده سلامت و بار بيماري ها براي تامين ، حفظ و ارتقاي سطح سلامت جامعه تلاش مي نمايد.
سيستم سلامت براي تامين ، حفظ و ارتقاي سلامت جامعه بوجود آمده است ، كه اين هدف با تعيين نيازها در هر زمان و تدارك خدمات متناسب با آنها به دست مي آيد. برخورداري از خدمات بهداشتي درماني يكي از حقوق مسلم فردي و اجتماعي است. معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي جهرم در نظر دارد با ارتقاي سلامت در همه زمينه ها و با بهره گيري از آموزش بهداشت عمومي ، تحقيقات كاربردي ، جلب مشاركت مردمي و هماهنگي هاي بين بخشي ، سلامت جسمي ، رواني و اجتماعي آحاد جامعه را از طريق دسترسي به خدمات بهداشتي درماني در راستاي كسب رضايت مردم تامين نمايد.
اين معاونت در حال حاضر با 6 مركز بهداشتي درماني شهري ، 9 پايگاه بهداشتي ، 13 مركز بهداشتي درماني روستايي ، 65 خانه بهداشت و 2 تسهيلات زايماني و يك مركز آموزش بهورزي فعال ارائه خدمت مي نمايد.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
5774
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal