۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
درباره معاونت
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اتکال به خداوند سبحان، در راستای برنامه راهبردی دانشگاه به عنوان یکی از متولیان امر سلامت در منطقه جهرم با بهره گیری از منابع موجود و فن آوری های نوین ، توانمندسازی کارکنان ، آموزش ، تحقیق و پژوهش ، جلب مشارکت های درون و برون سازمانی و تقویت نظام پایش و ارزشیابی با تاکید بر عدالت جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش عوامل تهدید کننده سلامت و بار بیماری ها برای تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه تلاش می نماید.
سیستم سلامت برای تامین ، حفظ و ارتقای سلامت جامعه بوجود آمده است ، که این هدف با تعیین نیازها در هر زمان و تدارک خدمات متناسب با آنها به دست می آید. برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است. معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در نظر دارد با ارتقای سلامت در همه زمینه ها و با بهره گیری از آموزش بهداشت عمومی ، تحقیقات کاربردی ، جلب مشارکت مردمی و هماهنگی های بین بخشی ، سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آحاد جامعه را از طریق دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در راستای کسب رضایت مردم تامین نماید.
 
این معاونت در حال حاضر با 7 مرکز خدمات جامع سلامت شهری ، 11پایگاه بهداشتی ،4 مرکز شهری / روستایی، 15 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ، 2 پایگاه روستایی، 74 خانه بهداشت و 4 مرکز شبانه روزی و یک مرکز آموزش بهورزی فعال ارائه خدمت می نماید.


تاریخ :
1401/09/21
تعداد بازدید:
6627
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal