۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
شرح وظايف
شرح وظایف کارشناس تغذیه دربرنامه کودکان
 
1. آموزش وباز آموزی کلیه کار کنان بهداشتی (پزشک ، کاردان ، کارشناس و بهورز)در خصوص پایش رشد ، تغذیه تکمیلی واختلال رشد
2. تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان
3. مشاوره مادران ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در موارد اختلال رشد
4. تشکیل کلاس آموزشی جهت ا رتقاء آگاهی جامعه (مادران،رابطین بهداشتی،رابطین ادارات،کمیته امداد،نهضت سواد آموزی و مربیان مهد کودکهای وابسته به بهزیستی)
5. بررسی آماری میزان سوء تغذیه در گروه سنی زیر 6 سال و طراحی مداخلات تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلامت کودکان
6. اجرای برنامه مشارکتی وحمایتی جهت کودکان زیر6سال
7. اجرای برنامه یک وعده غذای گرم درروستامهدها
 
شرح وظایف در برنامه مادران
 
1. آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری
2. مشاوره مادران باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
3. بررسی میزان سوء تغذیه در مادران باردار
4. آموزش جهت ارتقاء آگاهی مردم و زنان باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
5. هماهنگی بابنیادعلوی درارتبا ط باتوزیع سبدغذایی به مادران بارداروشیرده نیازمند
6. بررسی واستخراج بهبود وضعیت تغذیه زنان بارداروشیرده وارسال به وزارتخانه
 
شرح وظایف در برنامه تغذیه جوانان و مدارس
 
1. تهیه مطالب آموزشی در زمینه تغذیه دانش آموزان و جوانان
2. همکاری با آموزش و پرورش جهت اجرای طرح آهن یاری هفتگی در دختران دبیرستانی و آموزش ا ولیای مدارس و خانواده ها در زمینه کم خونی و عوارض ناشی ازآ ن
3. پیگیری وبازدیدازبوفه های مدارس
 
شرح وظایف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی سالم
 
1. برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی در خصوص مطالب کار بردی تغذیه ای
2. نظارت بر وضعیت تغذیه اماکن عمومی و ارتقاء کیفیت تغذیه از طریق آموزش
3. آموزش پرسنل بهداشتی و عامه مردم در زمینه مصرف صحیح روغن
4. برگزاری آموزشی در سطوح مختلف در زمینه مصرف صحیح روغن
5. طراحی مطالب آموزشی مناسب برای مردم در مورد اصول صحیح تغذیه
6. آموزش مستمر تغذیه برای خانواده های فقیر به منظور ایجاد تغییرهای رفتاری مناسب در جهت بهبود شیوه زندگی
7. آموزش رده های بهداشتی به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای خانوارهای فقیر
8. اصلاح الگوی مصرف روغنهاونوشابه های گازداردرمراکزطبخ غذا
9. اجرای جشنواره های غذاهای سنتی
10. جمع آوری اطلاعات طرزتهیه غذاهای سنتی
 
شرح وظایف در برنامه بحران و امنیت غذایی
 
1. تهیه وتدوین مطالب آموزشی و آموزش کارکنان مرتبط و عموم مردم در زمینه تغذیه در شرایط بحران،تغذیه گروههای آسیب پذیر ،نیازمندیهای تغذیه ای بحران بر اساس دستورالعمل های ارسالی از دفتر بهبود تغذیه جامعه
2. تعریف سبدغذایی درمناطق بحران
3. آموزش تغذیه دربحران به کارمندان
شرح وظایف در برنامه مشاوره تغذیه به گروه های آسیب پذیر
1. تهیه متون آموزشی مناسب
2. جلب مشارکت مادران در برنامه آموزشی و استفاده از تجارب آنان
3. برگزاری کلاسهای عملی تغذیه تکمیلی برای مادران
4. آموزش و مشاوره با مادران در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان از جمله تغذیه تکمیلی ،نحوه مقوی کردن و مغذی کردن و...
5. ارائه مشاوره و برگزاری کلاس های آموزشی جهت مادران باردار و شیرده
شرح وظایف در بر نامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید(IDD)
1. هماهنگی لازم برای اجرای برنامه سالیانه پایش ید در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالی استان
2. برنامه آموزشی پرسنل جدید و بازآموزی رده های مختلف بهداشتی در خصوص پیشگیری و اختلالات ناشی از کمبود ید
3. نظارت بر فعالیت بهورزان در مناطق روستایی در زمینه مصرف نمک ید دار به طور مستمر
4. جمع آوری اطلاعات نمک مصرفی خانوارازطریق دانش آموزان مدارس

دانلود فایل ورد...دانلود فایل pdf

تاریخ :
1401/09/22
تعداد بازدید:
2893
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal