۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
رسالت
مواجه شدن كشور با دوران گذر تغذيه اي كه موجب شده از يك طرف سوء تغذيه پروتئين انرژي در كودكان و كمبود ريزمغذي ها گروه هاي سني مختلف جامعه را متاثر سازد و از سوي ديگر روند بيماري هاي متابوليك از جمله بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت، سرطان ها، چاقي، افزايش فشارخون و افزايش كلسترول خون رو به گسترش و هشدار دهنده شود، توجه به برنامه ريزي و اجراي مداخلات مناسب تغذيه اي را بار ديگر بطور جدي مطرح مي سازد و اين مهم در صورتي امكان پذير است كه در برنامه ريزي ها ماهيت چند بخشي مشكلات تغذيه اي در نظر گرفته شود و شريك هاي اصلي برنامه هاي بهبود تغذيه جامعه در داخل و خارج از بخش بهداشت شناسايي و درگير شوند.
طبعاً در طراحي و اجراي برنامه هاي بهبود امنيت غذايي منطقه، بخش بهداشت كه متولي سلامت مردم است، نقش هماهنگ كننده و فوكال پوينت دارد و براي انجام اين مهم تشكيل يك تيم كارشناسي تغذيه در معاونت بهداشتي يا سلامت دانشگاه ضروري است. اين تيم كارشناسي متشكل از كارشناسان تغذيه در مركز بهداشت استان و شهرستان ها است كه بصورت يك گروه مستقل و زير نظر مستقيم معاون بهداشتي برنامه ريزي و اجراي مداخلات بين بخشي تغذيه اي را در سطح دانشگاه دنبال مي نمايد. رسالت واحد بهبود تغذيه جامعه برنامه ريزي و سياست گذاري بهبود امنيت غذايي و ارتقاء كيفيت تغذيه مردم از طريق ارتقاي سطح دسترسي فيزيكي، اقتصادي، افزايش سواد و فرهنگ تغذيه اي و رهايي از بيماري هاي مرتبط به غذا با بكار گيري استراتژي هايي مانند اطلاع رساني و آموزش، مشاركت در تدوين سياست هاي نوين در عرصه غذا و تغذيه، تحقيق و پايش اقدامات پيشگيرانه از مشكلات تغذيه اي اعم از كم خوري، پرخوري و كمبود ريز مغذي ها مي باشد تا مردمي سالم و فعال جهت خدمت به كشور عزيزمان داشته باشيم.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
2816
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal