۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
معرفي پرسنل

 

 

تصوير

معرفي

1

 

نام و نام خانوادگي: عليرضا صادقي نقد علي عليا

سمت: مسئول آزمايشگاه معاونت بهداشتي

شماره تماس : 2227001-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

تصوير

معرفي

2

 

نام و نام خانوادگي: فرزاد فرهنگ دوست

سمت: كارشناس علوم آزمايشگاهي

شماره تماس : 2227001-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

تصوير

معرفي

3

 

نام و نام خانوادگي: عليرضا صادقي

سمت: كارشناس آزمايشگاه

شماره تماس : 2227001-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

تصوير

معرفي

4

 

نام و نام خانوادگي: مريم بيگم مصلي نژاد

سمت: كارشناس آزمايشگاه

شماره تماس : 2227001-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

 

تصوير

معرفي

5

 

نام و نام خانوادگي: مژگان جمالپور

سمت: كارشناس آزمايشگاه

شماره تماس : 2227001-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

تصوير

معرفي

6

 

نام و نام خانوادگي: فاطمه خرمي

سمت: پرسنل آزمايشگاه

شماره تماس : 2227001-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

7

 

نام و نام خانوادگي: سميه جليلي

سمت: پرسنل آزمايشگاه

شماره تماس : 2227001-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

8

 

نام و نام خانوادگي: مهسا پور شجاعي

سمت: كارشناس آزمايشگاه

شماره تماس : 2227001-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

 

 

9

 

نام و نام خانوادگي: محدثه قناعت پيشه

سمت: كارشناس آزمايشگاه

شماره تماس : 2227001-0791

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظايف

 

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
2315
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal