۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
تماس با ما

بنام خدا

تماس با واحدهاي معاونت بهداشتي

نام واحد

شماره تماس

فكس

ايميل

دفتر معاونت

4446775-0791

4449100-0791

-

تلفنخانه

4449002-0791

-

-

4449005-0791

4449008-0791

4449009-0791

مديريت توسعه شبكه

4445280-0791

-

Jahrom.gostaresh@yahoo.com

اداره پيشگيري و مبارزه با بيماري ها

4446008-0791

4446008-0791

cdcjhc@yahoo.com

4449177-0791

اداره سلامت محيط و حرفه اي

3337130-0791

-

-

اداره سلامت خانواده و جمعيت

4445001-0791

-

-

گروه آموزش و ارتقاي سلامت

4449226-0791

-

Amozesh.jahrom@yahoo.com

گروه سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد

3330706-0791

-

-

سلامت دهان و دندان

3330706-0791

-

-

سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

3343311-0791

-

-

آزمايشگاه

2227001-0791

-

-

روابط عمومي

4449177-0791

-

-

4446008-0791

مشاوره سلامت

2227002-0791

-

-

مشاوره اميد

3343004-0791

-

-

واحد تحقيقات

3343311-0791

-

-

فناوري اطلاعات

4440500-0791

4440500-0791

aghavil@jums.ac.ir

امور مالي

4449140-0791

-

-

4448330-0791

پزشك خانواده شهري

3345661-0791

-

-

3345662-0791

3342950-0791

1590

امور اداري

6211062-0791

-

-

كارگزيني

6211062-0791

-

-

تداركات

4449160-0791

-

-

 

روابط عمومي معاونت بهداشتي

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
3309
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal