۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
شرح وظايف

تدوین برنامه عملیاتی سلامت مادران باردار

شناسائی جمعیت هدف برنامه سلامت مادران

انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی و اجرای فعالیتهای مداخله ایی وجاری جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی

پیشگیری و کاهش مرگ قابل اجتناب مادر باردار با شناسایی پیگیری ، ارجاع ، اعزام و ... بارداریهای پر خطر بخصوص در مناطق دور دست و صعب العبور

پایش ونظارت بر فعالیتهای واحدهای تسهیلات زایمانی و مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در کلیه شهرستانهای تابعه

ترویج زایمان ایمن و بهداشتی در مناطق محروم و صعب العبور و کاهش زایمان غیر بهداشتی

تهیه دستورالعمل های لازم در زمینه اجرای مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران

توجیه نیروهای بدو استخدام و پرسنل جدیدالورود در برنامه سلامت مادران

تهیه و توزیع مواد آموزشی، دستورالعمل ها، تجهیزات، مکمل های دارویی و... در خصوص برنامه در مراکز تحت پوشش

. شرکت در برنامه پایش پزشک خانواده

عضویت در کمیته مرگ و میر مادران و شرکت در جلسات و کمیته های فنی و تخصصی و کمیته های مرگ و میر مادران

پایش و ارزیابی برنامه های اجرایی مراکز و گزارش نارسایی ها و تنگناها همراه با پیشنهاد راه حل های مناسب موردی برای بهبود روش های اجرایی و ارائه پسخوراند به سطوح بالاتر

تلاش و پیگیری برای تامین و تدارک منابع مورد نیاز برنامه ها

تهیه دستورالعمل های لازم در زمینه اجرای مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران

برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با نیازهای شهرستان در سطوح مختلف

شناسایی مستقیم مادران پرخطر شهرستان توسط کارشناس رابط سلامت و پیگیری و اقدامات لازم توسط کارشناس سلامت مادران

هماهنگی و همکاری مداوم با سایر واحدهای بهداشتی در خصوص برنامه مادران

جمع بندی آمار ارسالی از مراکز محیطی، تجزیه و تحلیل آمار و محاسبه شاخص های برنامه

هماهنگی با ستاد پزشک خانواده و تعمیم برنامه مادران بر اساس مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران به بخش خصوصی

نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

ارسال اطلاعات و آمار برنامه مادران به پورتال وزارت بهداشت

رائه گزارش عملکرد آموزشی و مالی به وزارتخانه جهت تخصیص اعتبار

درخواست تجهیزات مورد نیاز مراکز، و خانه های بهداشت جهت رفع کمبودها

هماهنگی با مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی جهت برگزاری کلاس آموزشی وی‍ژه مادران در دوران بارداری و پس از زایمان

تهیه عملکرد سه ماهه برنامه مادران و ارسال به معاونت بهداشتی

مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از طرف دانشگاه و وزارت متبوع

هماهنگی درون بخشی جهت تأمین مکملهای مورد نیاز برنامه مادران

پیگیری سلامت مادران در زمان بحران

هماهنگی با بیمارستان به منظور اسکان مادران باردار در زمان بحران

تاریخ :
1399/07/19
تعداد بازدید:
4706
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal