۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
برنامه هاي واحد

برنامه سلامت مادران

 

شرح فعاليت

مجري

شناسايي زنان با 4 فرزند و بالاي 35 سال در حوزه شهرستان جهرم

كارشناس برنامه باروري سالم

تخمين بودجه تهيه وسايل پيشگيري از بارداري موقتي يا دايم جهت گروه شناسايي شده

رئيس گروه سلامت مادران و باروري سالم

تامين بودجه مورد نياز روش پيشگيري از بارداري دايم يا موقت جهت گروه شناسايي شده

كارشناس برنامه باروري سالم

استقرار ماما در شيفت عصر كلينيك هنري با چهارچوب كاري رابط سلامت

كارشناس برنامه سلامت مادران

برگزاري جلسات فصلي با اداره مامايي معاونت درمان

رئيس گروه سلامت مادران و باروري سالم

برگزاري كلاس هاي افزايش آگاهي پرسنل بصورت خودجوش و ماهانه

كارشناس برنامه سلامت مادران

برگزاري امتحانات فصلي جهت ارائه دهندگان خدمت

كارشناس برنامه سلامت مادران

بازنگري چك ليست مادران باردار و باروري سالم

كارشناس برنامه سلامت مادران و باروري سالم

طراحي برنامه آناليز پسخوراندها

كارشناس برنامه سلامت مادران

آناليز پسخوراندها

كارشناس برنامه سلامت مادران

جلسه هم انديشي با مسئولين مراكز با تحليل و ارايه راهكار در زمينه ارزشيابي شش ماه گذشته

رئيس گروه سلامت مادران و باروري سالم

ترغيب مردم به انجام مراقبت هاي پيش از بارداري دركلاس هاي مشاوره ازدواج-سامانه زوجين-رسانه

كارشناس مشاوره ازدواج

شناسايي و علت يابي افرادي كه براي دريافت روش هاي پيشگيري از بارداري مراجعه نكرده اند

كارشناس باروري سالم

حساس سازي پزشكان خانواده و ماماها در زمينه مراقبت هاي پيش از بارداري

كارشناس سلامت مادران

بازديد ماهانه از مراكز شهري

كارشناس سلامت مادران

تهيه بانك اطلاعاتي سلامت مادران

رئيس گروه سلامت مادران

الزام پزشك به تعيين زمان پيگيري براي بهورز كه مورد مادر باردار ارجاعي را در مركز ويزيت كرده

رئيس گروه سلامت مادران

الزام بهورز و ماما به پيگيري و ثبت مواردي كه به پزشك مركز ارجاع غيرفوري شده و تحت درمان قرار گرفته اند

كارشناس سلامت مادران

تهيه بنر و پمفلت جهت ترغيب مردم به مراجعه جهت مراقبت هاي پيش از بارداري

كارشناس سلامت مادران

طراحي فرم هاي آماري سه ماهه مادران و ارائه به وزارتخانه

رئيس گروه سلامت مادران

آموزش فرم هاي جديد آماري سه ماهه مادران به كاردانان

رئيس گروه سلامت مادران

تهيه نرم افزار جمع بندي آمار ماهانه

رئيس گروه سلامت مادران

بازنگري پيامك هاي آموزشي

كارشناس سلامت مادران و باروري سالم

چاپ دفتر تنظيم خانواده و فرم 108 و فرم مراقبت پيش از بارداري وفرم هاي جديد توده بدني مادران

كارشناس سلامت مادران و باروري سالم

ورود اطلاعات واحد سلامت مادران به سايت دانشگاه جهرم

رئيس گروه سلامت مادران

ارسال موارد گزارش شده مرگ مادري در ايران و درخواست تحليل و پيشنهاد از سوي تيم سلامت مراكز

كارشناس سلامت مادران

ارسال نامه درخصوص لزوم افزايش پوشش مراقبت پيش از بارداري به ميزان 20% تا پايان سال و ارائه راهكار از سوي تيم هاي سلامت

كارشناس سلامت مادران

تهيه فرم معرفي نامه و جدول ارجاع جهت مراقبت پيش از بارداري از طرف كلاس مشاوره ازدواج به مراكز بهداشتي

كارشناس باروري سالم

آشنا كردن پرسنل با فرم معرفي نامه بوسيله نامه

كارشناس باروري سالم

 

برنامه باروري سالم و جمعيت

 

شرح فعاليت

مجري

برگزاري كارگاه آموزشي اصول مشاوره در باروري سالم

كارشناس باروري سالم

برگزاري جلسه هم انديشي و توجيهي با مسئولين مراكز بهداشتي درماني

رئيس گروه سلامت مادران و باروري سالم

آموزش مربيان مركز مشاوره ازدواج (مرد و زن)

كارشناس باروري سالم

برگزاري جلسه درون بخشي با معاون بهداشتي

رئيس گروه سلامت مادران و باروري سالم

برگزاري جلسه برون بخشي با مسئولين رسانه هاي عمومي شهرستان

رئيس گروه سلامت مادران و باروري سالم

تهيه پمفلت آموزشي باروري سالم

كارشناس باروري سالم

برگزاري مراسم روز جهاني جمعيت

كارشناس باروري سالم

آناليز و بررسي چك ليست نظارت و ارسال نتايج آناليز به مراكز

كارشناس باروري سالم

جمع بندي فرم آماري 108 و ارسال به سايت وزارتخانه

كارشناس باروري سالم

پايش مركز مشاوره و ارسال به سايت وزارتخانه

كارشناس باروري سالم

پايش انبار دارويي

كارشناس باروري سالم

نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي

كارشناس باروري سالم

برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت زنان آسيب پذير

كارشناس باروري سالم

تهيه پروپوزال بررسي فراواني و علل عدم فرزندآوري  مجدد در خانواده هاي داراي يك فرزند بزرگتر از سه سال

كارشناس باروري سالم

آموزش اكسترن ها و پرسنل جديد الورود

كارشناس باروري سالم

ورود اطلاعات خريد و توزيع اقلام به سايت وزارتخانه

كارشناس تنظيم خانواده

تهيه و ارسال پيامك هاي آموزشي به گروه هدف

كارشناس تنظيم خانواده

 

مشاوره ازدواج

 

شرح فعاليت

مجري

برگزاري كلاس هاي مشاوره ازدواج براي زوجين روزانه

كارشناس مشاوره ازدواج

پاسخگويي به سوالات زوجين از طريق سامانه

كارشناس باروري سالم

تعيين رديف بودجه جهت آموزش زوجين و كتاب ازدواج و روابط زناشويي وزارتخانه

رييس گروه باروري سالم

توزيع كتاب ازدواج و روابط زناشويي وزارتخانه

كارشناس مشاور ازدواج

تهيه DVD روابط عاطفي زن وشوهر دكتر حبشي

كارشناس باروري سالم

تهيه فرم معرفي نامه و جدول ارجاع جهت مراقبت پيش از بارداري از طرف كلاس مشاوره ازدواج به مراكز بهداشتي

كارشناس باروري سالم

آشنا كردن پرسنل با فرم معرفي نامه بوسيله نامه

كارشناس باروري سالم

تهيه پوستر مشاوره ازدواج

كارشناس باروري سالم

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
4461
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal