۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
رسالت گروه

رسالت برنامه سلامت كودكان، نوزادان و ترويج تغذيه با شير مادر

حفظ و ارتقاء سطح سلامت كودكان و نوزادان به عنوان يكي از گروه هاي آسيب پذير جامعه از طريق برنامه هاي مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم ، مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي

اطفال، نظام مراقبت مرگ كودكان زير 5 سال و ترويج تغذيه با شير مادر

 

شرح وظايف گروه سلامت كودكان، نوزادان و ترويج تغذيه با شيرمادر

  كمك به برنامه ريزي ، اطلاع رساني و انتقال سياست هاي وزارتخانه در خصوص سلامت كودكان ، نوزادان و ترويج تغذيه با شير مادر
  آموزش دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي در زمينه برنامه هاي سلامت كودكان
  پشتيباني و توزيع مواد آموزشي ، دستورالعمل ها ، فرم ها و دفاتر ، تجهيزات ، مكمل هاي دارويي و... در خصوص برنامه هاي سلامت كودكان و نوزادان و ترويج تغذيه با شيرمادر در كلينيك هاي مادر و كودك ، مراكز بهداشتي درماني ، خانه هاي بهداشت و همچنين بيمارستان دوستدار كودك
  ارتقاء آگاهي و عملكرد كاركنان ، مراقبين كودك ، نمايندگان ادارات و ارگان ها و نيروهاي مردمي در خصوص برنامه هاي سلامت كودكان و ترويج تغذيه با شير مادر
  نظارت ، پايش و ارزشيابي آموزش ها و نحوه اجراي برنامه ها ، در واحدهاي ارائه دهنده خدمت (كلينيك هاي مادر و كودك ، خانه هاي بهداشت و همچنين بيمارستان دوستدار كودك)
  ارسال پسخوراند نظارت واحدهاي ارائه دهنده خدمت به آن واحدها
  فعال نمودن كميته ترويج تغذيه با شير مادر و پيگيري مصوبات آن
  ايجاد هماهنگي هاي بين بخشي و درون بخشي جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات و تامين، حفظ و افزايش سطح سلامت كودكان و كاهش مرگ و عوارض ناشي از بيماري هاي شايع در گروه آسيب پذير كودكان در سطح شهرستان
  تعيين دقيق علل مرگ و مير كودكان زير 5 سال در سطح شهرستان به منظور شناسايي عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحي مداخله به منظور حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگ هاي مشابه
  تشكيل منظم كميته بررسي موارد مرگ خارج بيمارستاني كودكان زير 5 سال و پيگيري مصوبات آن
  برنامه ريزي در خصوص اهم برنامه هاي مراقبتي كودكان شامل: كنترل رشد و تكامل كودك ، پيشگيري از حوادث و سوانح در كودكان ، رابطه متقابل والدين با كودك ، تغذيه كودك
  برنامه ريزي عملياتي در خصوص برنامه هاي مراقبتي كودكان
  گزارش گيري آماري از مراكز بهداشتي درماني ، تجزيه و تحليل شاخص ها و گزارش دهي به اداره سلامت كودكان از طريق نرم افزارهاي آماري
  برگزاري كمسيون هاي شير مصنوعي و نظارت بر عملكرد واحدهاي ارائه دهنده خدمت در خصوص نحوه تجويز شير مصنوعي
  برنامه ريزي در خصوص افزايش تعداد مادران شيرده و طول مدت شير دهي انحصاري تا پايان 6 ماهگي و ادامه تغذيه با شير مادر همراه با غذاي كمكي تا حداقل 2سالگي
  ارزيابي بيمارستان دوستدار كودك و جمع بندي نتايج آن و ارسال نتايج به اداره سلامت كودكان
  ارسال پسخوراند ارزيابي بيمارستان دوستدار كودك به بيمارستان در خصوص اجراي ده اقدام موفق شيردهي
  نظارت بر پايش شش ماهه بيمارستان دوستدار كودك
  برآورد و درخواست شيرمصنوعي مورد نياز خانه هاي بهداشت
  نظارت بر انبار دارويي در زمينه تعداد و چگونگي توزيع قوطي‌هاي شير مصنوعي

  و... 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
4686
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal