۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
برنامه هاي واحد
مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم
برنامه مراقبت كودك سالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكان سالم از كودكان به ظاهر سالم يا مستعد به بيماري است كه هنوز نشانه هاي بيماري در آنها مستقر نشده است. در حقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا 8 سال و اجراي آن مي باشد.
در برنامه مراقبت كودك سالم، تمام كودكان كمتر از هشت سال كه به واحد بهداشتي آورده مي شوند از نظر وضعيت عمومي، تغذيه، وزن، قد، دور سر، دهان و دندان، بينايي، تكامل، واكسيناسيون و مكمل هاي دارويي، آزمايشات ارزيابي مي شوند. اجزاي مراقبت در برنامه كودك سالم شامل موارد زير است:
• معاينه باليني
• تست هاي آزمايشگاهي
• آموزش و مشاوره
• واكسيناسيون و مكمل هاي دارويي
• پيشگيري از حوادث و سوانح
• رابطه متقابل كودك و والدين
 
برنامه مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال(مانا)
مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال (مانا)، مهمترين و شايعترين علل مراجعه و مرگ و مير كودكان را در برگرفته و تشخيص و درمان صحيح بيماري ها را بر اساس نشانه هاي موجود امكان پذير مي سازد. بعلاوه مانا حاوي اصول راهنما براي آموزش به مادران است تا خانواده ها در بهبودي كودك خود مشاركت نموده و با اجراي صحيح اقدامات پيشگيري از جمله تغذيه صحيح كودك و انجام به موقع واكسيناسيون از ابتلا و يا شدت بيماري هاي كودك جلوگيري كنند. بعبارت ديگر استراتژي مانا به تماميت سلامت كودك مي نگرد و نه فقط به بيماري وي و علاوه بر درمان كنوني و بهره جويي از فرصت هاي از دست رفته براي ارائه خدمات پيشگيري اوليه، خانواده ها را در درمان كودك در منزل درگير مي سازد تا زمينه هاي بيمار شدن كودك و يا غفلت از نشانه هاي خطر در جريان بيماري را به حداقل برسانند.
مانا برنامه هاي موجود مراقبت از كودكان زير 5 سال را هماهنگ نموده و با اين هماهنگي، كيفيت ارائه خدمات را افزايش داده و اثر بخشي مراقبت ها را بالا مي برد و هزينه هاي خدمات را كاهش مي دهد. راهنماي مراقبت ادغام يافته كودك بيمار براي دو سطح پزشك و غير پزشك به اجرا در آمده است.
لازم بذكر است كه مجموعه تكميلي برنامه مانا تحت عنوان ارزيابي، طبقه بندي و درمان كودك مصدوم (حادثه، سوختگي، مسموميت، گزش و گزيدگي) نيز در دو سطح پزشك و غير پزشك به مجموعه فوق اضافه و به اجرا درآمده است.
نظام مراقبت از مرگ كودكان بدون شك زماني به بررسي موارد مي پردازد كه ديگر رويداد واقعه تجربه شده و صرفاً بايد از آن براي درس آموزي، مداخله و عدم تكرار موارد مشابه استفاده كرد. 
 
ترويج تغذيه با شير مادر
هدف كلي برنامه ترويج تغذيه با شير مادر، ارتقا سطح سلامت، رشد و تغذيه كودكان از طريق تغذيه شيرخواران با شير مادر است.
فعاليت ها به صورت آموزش، ارائه خدمات و حمايت مادران به منظور برقراري تماس پوستي مادر و نوزاد بلافاصله پس از تولد، تغذيه انحصاري با شير مادر در 6 ماه اول، شروع به موقع غذاي كمكي كافي و مناسب و تداوم شير مادر تا پايان دو سالگي اجرا مي شود و در موارد معدودي كه شيرخواران به دلايلي از شيرمادر محروم مي شوند، و به تغذيه با شير مادران سالم ديگر دسترسي ندارند، تغذيه با شير مصنوعي توصيه و ارائه مي گردد.
 
نظام مراقبت مرگ خارج بيمارستاني كودكان 1 تا 59 ماهه
از اهداف مهم نظام مراقبت مرگ، شناسايي كليه مرگ هاي كودكان 1 تا 59 ماهه در منطقه تحت پوشش است ولي مهمتر از آن بررسي تحليلي مرگ ها، شناسايي علل و عوامل قابل اجتناب و طراحي و اجراي مداخله مناسب به منظور پيشگيري از مرگ هاي مشابه است. 
با مطالعه تاريخچه هر مورد مرگ كودك از زمان دريافت مراقبت هاي كودكي و سپس محل، زمان و شرايط بيماري مي توان مراقبت هاي كودكي، خدمات اورژانس بين راهي و پيش بيمارستاني، خدمات اورژانس بيمارستاني و خدمات بيمارستاني را از نظر كيفيت و كميت و سهولت دسترسي بررسي كرد. 
فعاليت هاي اصلي در نظام مراقبت مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه عبارتند از: 
* گزارش دهي از منطقه توسط كاردان، كارشناس، بهورز، ثبت احوال، پزشكي قانوني و....
* جمع آوري داده هاي مرگ كودكان توسط كارشناس مسئول مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه با پرسشنامه 
* بررسي موارد مرگ در كميته كاهش مرگ و مير كودكان (شهرستان، بيمارستان) و تعيين عوامل قابل اجتناب 
* طراحي و اجراي مداخلات 
* پايش و ارزيابي 
 
غربالگري تكامل كودكان
سال هاي اوليه عمر در شكل گيري شخصيت، هوش و رفتار اجتماعي انسان بسيار تعيين كننده هستند. بيشترين رشد هوشي در كودكان قبل از سن هشت سالگي است و اولين سال هاي زندگي در رشد و تكامل نقش بسيار مهم دارند. كودكاني كه در اين دوران مورد بي توجهي قرار گيرند در معرض ناتواني يا تأخير در تكامل قرار خواهند گرفت. بنابراين سال ها و ماه هاي اوليه زندگي مهمترين سال هاي سرمايه گذاري براي توسعه انساني است و غربالگري تكامل كودكان و شناسايي كودكان نيازمند كمك مي تواند منجر به كاهش نابرابري ها و دسترسي به عدالت در سلامت گردد.
با اجراي برنامه غربالگري تكامل كودكان، كليه كودكان از سن دو ماهگي بر اساس برنامه بسته خدمتي مراقبت كودك سالم و در مرحله بعد با استفاده از تست هاي غربالگري تكامل كودكان در مقاطع مختلف مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در صورت نياز با ارجاع به متخصصان مربوطه تشخيص قطعي آنها مطرح مي شود و مداخلات مورد نياز شروع خواهد گرديد.
مطالعات در سطح دنيا نشان داده است كه شيوع اختلالات تكامل كودكان حدود 12-10 درصد است كه فقط 3-2% بدون انجام برنامه هاي غربالگري تشخيص داده مي شود. در حالي كه اجراي برنامه هاي غربالگري تكامل منجر به شناسايي و مداخله زود هنگام بيش از 80% موارد مي گردد. 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
4670
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal