۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير

نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير با هدف تعيين الگوي اپيدميولوژيك عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير، شناسايي گروه هاي در معرض خطر و نظارت بر روند اين عوامل، از سال 1383 شروع به فعاليت نموده و تاكنون 6 دوره پيمايش گسترده كشوري صورت گرفته است.
"مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير" ابزاري است در جهت گردآوري چنين اطلاعاتي كه نقش حياتي در ارتقاي برنامه ريزي و ارزيابي مداخلات بيماري هاي غيرواگير دارد. سازمان جهاني بهداشت در راستاي پاسخ به نياز روز افزون بين المللي براي دسترسي به اطلاعات معتبر و قابل مقايسه از عوامل خطر عمده بيماري هاي غيرواگير، رويكرد گام به گام (STEPs) مراقبت عوامل خطر اين بيماري ها را ابداع نموده است كه شامل سطوح ذيل مي باشد:
عوامل بوم شناسي و عوامل خطر رفتاري (بر اساس پرسشنامه)
سنجش هاي جسماني

سنجش هاي آزمايشگاهي

لازم به ذكر است كه هفتمين دور پيمايش عوامل خطر، در سطح اين دانشگاه و همزمان با سراسر كشور با پوشش صد درصدي گامهاي يك و دو و پوشش 93 درصدي گام سه در سال 95 با موفقيت انجام پذيرفت .

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
3131
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal