۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
مداخلات رواني اجتماعي در بلايا
آموزش حمايت هاي رواني اجتماعي در بلايا ، بحران و حوادث غير مترقبه
مقدمه
تعريف مفاهيم
مراحل مختلف واكنش هاي رواني پس از بلايا
آموزش والدين در مورد كودكان آسيب ديده
با ورود به منطقه حادثه ديده به عنوان امدادگرچه بايد كرد؟
مراحل سوگ
موارد مورد توجه در برخورد با افرادي كه بستگان خود را از دست داده اند
چگونه حمايت اجتماعي كنيم ؟
چگونه مسائل و مشكلات محله خود را شناسائي كنيم ؟
چگونه بايد از خود مراقبت كنيم؟
علائمي كه نشان مي دهد دچار فرسودگي شده ايد
 
مقدمه
ايران يكي از ده كشور بلا خيز دنياست و در يكصد سال اخير بيش از 180000نفر در اين بلايا كه بطور عمده زلزله بوده است كشته شده اند . در طي 8 سال گذشته 924 زلزله 3 تا 7/3 ريشتري اتفاق افتاده كه باعث كشته شدن17676 نفر و زخمي شدن 53300 نفر وتخريب 275000 منزل مسكوني و وارد آمدن 2500بيليون ريال خسارت مالي شده است.
در جريان بلاياي طبيعي آسيب بهداشتي به افراد مثل يك كوه عظيم يخ است كه قسمت اعظم آن زير آب قرار دارد و ديده نمي شود . مرگ ومجروحيت جسماني در بخش بيروني آب قرار گرفته ولي معلوليت و عواقب رواني حوادث كه گاهي تا پايان عمر باقي مي ماند بدنه اصلي اين كوه يخ را تشكيل مي دهد و در اكثر موارد مورد غفلت قرار مي گيرد .

تعريف مفاهيم
سلامت : حالت رفاه كامل جسمي و رواني و اجتماعي ونه فقط فقدان بيماري .
بهداشت رواني: حالتي ازرفاه كه دران فرد توانا ئي هايش را باز مي شناسد و قادر است با استرس هاي معمول زندگي تطابق حاصل كرده از نظر شغلي مفيد و سازنده باشد و با ديگران مشاركت و همكاري داشت باشد .
آسيب ديده : شخصي است كه در اثر حادثه از ادامه زندگي سالم خود چه از نظر جسماني وچه از نظر رواني و خانوادگي و اجتماعي محروم گرديده است .
بحران : رويداد يا موقعيتي است كه در ان امكانات و منابع معمولي فرد براي تحمل و سازگاري با شرايط ممكن است كافي نباشد و موجب بروز واكنشهاي عاطفي و رفتاري مختلفي شود .
استرس : هر گاه فشاري بر شخصي وارد ايد واكنشي در او ايجاد مي شود اين واكنش علائم جسماني ورواني دارد كه تغييراتي در فرد ايجاد مي كند كه به اين واكنش غير اختصاصي به محرك استرس گويند .
تيم حمايت رواني اجتماعي : متشكل است از يك روانشناش و يك روان پزشك ودر صورت لزوم يك مددكار اجتماعي كه خدمات رواني- اجتماعي را تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان واموزش پزشكي انجام مي دهد .
بلا : اختلال شديد زيست محيطي و رواني- اجتماعي كه از توانائي جامعه براي مقابله با مشكلات فراتر باشد .
بلاياي طبيعي بلاياي انسان ساخته
سيل زلزله و آتشفشان
طوفان و گرد باد
سقوط بهمن
خشكسالي و گرما زدگي
اتش سوزي جنگلها
همه گيري بيماريهاي عفوني
امواج سهمگين از دريا به خشكي يا پيشروي دريا اتش سوزي منزل
حادثه تصادف مرگبار با اتومبيل
سقوط هواپيما
فرو ريختن مسير عابرين
آزاد شدن مواد شيميايي سمي
حوادث هسته اي

مراحل مختلف واكنش هاي رواني پس از بلايا
مرحله تماس يا ضربه: اين مرحله در چند دقيقه پس ازحادثه بروز مي كند وغالبا گذرا و كوتاه مدت است.
مرحله واكنش يا قهرمان گرايي: در ساعات اوليه حادثه بروز مي كند و افراد احساس مي كنند بايد كاري انجام دهند و بطور داوطلبانه در امداد رساني شركت مي كنند.
مرحله اميدواري وفراموشي غم: يك هفته تا چند ماه پس ازحادثه بروزمي كند وهمزمان با رسيدن نيروهاي كمكي افراد اميدوار شده و به يك حالت ارامش نسبي مي رسند .
مرحله مواجهه با واقعيت: 2 الي 3 ماه پس از وقوع حادثه بروز ميكند و افراد تازه متوجه وسعت خسارات ميشوند.
مرحله تجديد سازمان: 6ماه تا يك سال پس از وقوع حادثه بروز ميكندو افراد شروع به بازسازي رواني وبازسازي زندگي خود ميكنند
 
واكنش هاوعلائم رواني در گروه هاي آسيب پذير
واكنش هاي كودكان پس از وقوع بلايا
كودكان پيش دبستاني (5-1 سال)
- ترس از جدايي و چسبيدن بيش از حد به والدين
- ترس از بيگانه ها
- ترس از تاريكي و اشياي خيالي
-مشكل در به خواب رفتن و خودداري از تنها خوابيدن
-ديدن روياهاي ترسناك
- برگشت به رفتارهاي اوليه
-فعاليت بيش از حد و پرخاشگري
-اختلال در صحبت كردن – سكوت يا لكنت زبان

كودكان دبستاني(11-6)
- احساس غمگيني .
- مشكلات خواب .
- اضطراب – نگراني و ترس از تكرار شدن اتفاقي كه منجر به از دست دادن نزديكانش شود .
-مشكلات تحصيلي.
-برگشت به مراحل اوليه رشد .
-شكايت هاي بدني .

نوجواني (18-12 سال)
- علائم بدني مثل درد هاي شكمي و سردرد
- مشكلات خواب و كابوس
- نزاع با ديگران و تحريك پذيري
-افت تحصيلي
-طغيان وسر كشي در خانه و مدرسه
-افسردگي يا غمگيني
-از دست دادن علاقه به تفريح يا فعاليت هاي گروهي
-رفتارهاي ضد اجتماعي-مصرف مواد وبي بندوباري

واكنش هاي زنان پس از وقوع بلايا
زنان واكنش ها و علائم رواني بيشتري بعد از وقوع بلايا نسبت به مردان از خود نشان مي دهند . زنان معمولا نقش اصلي مراقبت از فرزندان را بر عهده دارند و كمتر احتمال دارد به خاطر فرزندان خود هنگام بروز بلايا محل حا د ثه را ترك كنند . در صورتي كه سرپرست خانواده ازدست رفته باشد ممكن است در مورد كمك هايي كه توزيع مي شود مورد تبعيض واقع شوند و يا با كمبود مواد غذايي روبرو شوند .

واكنش هاي رواني سالمندان پس از بلايا
در صورت بروز بلايا سالمندان در معرض خطر بيشتري قراردارند .آنها معمولا دچارافسردگي شده وگوشه گيرو منزوي مي شوند . فراموش كاري يا حواس پرتي در انها ممكن است نشانهاي از افسردگي باشد كه گاهي به حساب پيري آنها گذاشته شده مورد غفلت قرار مي گيرند ودر نتيجه دچار احساس نااميدي وپو چي و بي كسي مي شوند .

علائم اختلالات رواني درآسيب ديدگان
درصورت برخورد با چنين مواردي تيم حمايت رواني اجتماعي را در جريان بگذاريد :
1. اضطراب
2. افسردگي
3. تحريك پذيري و عصبانيت زياد
4. تجربه مجدد حادثه
5. علائم جسماني مبهم بدون وجود بيماري جسماني
6. علائم اختلالات رواني شديد از جمله هذيان و توهم

* توجه :چه كساني را بايد ارجاع فوري داد؟
1. كساني كه قصد آسيب رساندن به خود (خود كشي) و يا آنكه رفتار خطرناك نسبت به ديگران دارند .
2 .كساني كه شدت مشكلات رواني آنها بحدي است كه اظهار ميكنند نمي توانند رنج آن را تحمل كنند ويا در انجام امور روزمره خود ناتوانند .
3. كساني كه دچار علائم بيماري رواني شديد شده اند .
4. كساني كه تجربه مجدد حادثه در آنها پس از يك ماه هنوز ادامه دارد .
5. كودكاني كه دچار پسرفت شده اند.

آموزش والدين در مورد كودكان آسيب ديده
1. براي شناخت ترس كودكان بهتر است با آنها ارتباط برقرار كرده و به آنهااجازه داد در
مورد حادثه حرف بزنند ولي هيچ گاه نبايد كودك را وادار به حرف زدن كرد .
2. به سوالات كودكان بايد صادقانه پاسخ داد .
3. كودكان نياز به اطمينان بخشي و آرامش دارند با خونسردي آنان رادر آغوش بگيرند . در
كنارشان باشند وبه آنها بگويند دوستشان دارند و ميدانند چقدر ناراحت هستند .
4. در كار روزانه وخواب وتغذيه شان تا حد امكان هماهنگي ايجاد كرده ونظم قبل از حادثه
رابه خانواده بازگردانند .
5. به نيازهاي بهداشتي و تغذيه اي كودكان توجه كنند .
6. سعي كنند ديدن برنامه هاي تلويزيوني كه داراي صحنه هاي ترسناك واخبار ناراحت كننده بوده و باعث افزايش اضطراب كودك مي شود را محدود كنند .
7. رفتارهايي مثل شب ادراري كودكان را بپذيرند واورا تنبيه و شرمزده نكنند
8. كودكان در شرايط بحران بيش از هر زمان ديگري نياز به بازي و تفريح دارند . مانع بازي آنها نشوند .
9. كودكان و نوجوانان رابه فعاليت هاي نيكو كارانه ، كمك به مردم در بازسازي شهر ، كمك درامر كشاورزي و...تشويق كنند .
10. اگر مدرسه ها زودتر باز شوند بهتر است انتظارات خود در انجام تكاليف مدرسه را كمتر كنيم و درس و مشق كمتر، و فعاليت هاي تفريحي و بازي بيشتر باشند .
11 .در صورت ادامه مشكلات رفتاري از تيم حمايت رواني اجتماعي كمك بگيريد .

با ورود به منطقه حادثه ديده به عنوان امدادگرچه بايد كرد؟
1. با آسيب ديدگان ارتباط صحيح برقرار كنند .
2.در انتقال مصدومين جسماني به بيمارستان عجله نكنند مگر اينكه فوريت پزشكي مطرح باشد .
3.به افرا د اطلاعات صحيح بدهند .
4.افراد را از ديدن جنازه عزيزانشان محروم نكنند .
5.مانع ابراز احساسات افراد نشوند .تخليه احساسات آنها را راحتتر خواهد كرد .
6.استراحت شبانه ضروري است .
7. براي ارامش بخشيدن به افراد از باورهاي ديني انها كمك بگيرند
8. افراد را تشويق كنند در مراسم تشيع جنازه و بخصوص نماز ميت شركت كنند .
9.سعي نكنند افراد را به زور از محل سكونت خود دور كنند .
10. مانع تجمع داغديدگان نشوند .
11. آنها را به شركت در فعاليت هاي اجتماعي –ورزشي و بازسازي تشويق كنند .
12. در صورت وقوع درگيري جلو گيري از دعوا مفيد است .
13.در صورتيكه متوجه شدندفردي به علت فشار رواني به مواد مخدر پناه برده ،او را از اين كار منع كرده و به تيم حمايت رواني – اجتماعي معرفي كنند .
14 .در صورتيكه علائم اختلالات رواني در افراد مشاهده كردند در حدي كه امكان دارد باعث آسيب به خود يا ديگران شود يا تحمل رنج برايش دشواراست او را به تيم حمايت رواني اجتماعي معرفي كنند اما صراحتا عنوان نكنند كه او رواني شده است زيرا مردم از اينكه برچسب بيماري برآنها بخورد راضي نيستند . بهورزان مي توانند از اصطلا حاتي مانند ”اعصابت تحت فشار است“ ويا اينكه ”ناراحتي عصبي پيدا كرده اي ” استفاده كنند .
15. كودكان را از والدين جدا نكنيد .
16. در صورتي كه اشياء يا لباسي از پدر و مادري كه فوت كرده اند باقي مانده است ان را در اختيار فرزندش قرار دهيد .
17. حتي الامكان از تغير مكان مداوم كودك خودداري كنيد .
18 .به نيازهاي تغذيه اي وبهداشتي كودكان در تمام سنين توجه كنيد .
20. امكانات بازي و سرگرمي براي كودكان فراهم كنيد .
21. سعي كنيد كودكان را با لطيفه هاي جالب بخندانيد .

مراحل سوگ
- انكار فقدان
- درك فقدان
- احساس ترك شدن و اضطراب
- نااميدي ، گريه كردن، كرختي و سستي ، گيجي و منگي مشكل در تصميم گيري ، احساس ناارامي و ناراحتي ، بيخوابي واز دست دادن اشتها ، تحريك پذيري ،از دست دادن كنترل خود وفراموشكاري از علائم ديگر اين مرحله است فرد دائما گريه ميكند وعزيز ازدست رفته خود را بياد مي آورد
- خشم : عصبانيت فرد نسبت به خود اطرافيان و حتي گلايه از خدا در اين مرحله ديده مي شود .
- احساس گناه
- احساس تهي بودن پوچي و بيهودگي
- همانندسازي با عزيز از دست رفته
- افسردگي شديد
- مرحله بازسازي

اگر به عنوان رابط بهداشتي يا امدادگر با كساني كه تعدادي از بستگان خود را از دست داده اند روبرو شديد به چه چيزهايي بايد توجه كنيد و چه كمكي مي توانيد بكنيد ؟
1. ديدن جنازه متوفي مي تواند به فرد كمك كند تا مرگ عزيزش را بپذيرد و از مرحله اول فرايند سوگ بگذرد .
2. سعي كنيد اين افراد را تشويق به صحبت كنيد .
3. از گفتن عباراتي مانند ”مي فهمم چه احساسي داري ” يا ”همه چيز درست مي شود ”خودداري كنيد .
4. مانع گريه كردن شخص داغدار نشويد .
5. توصيه كنيد اگر شيء يا لباسي از متوفي وجود دارد در اختيار او قرار دهند
6. متذكر شويد جمع كردن و پنهان كردن وسائل شخصي عزيز از دست رفته كمكي به فرد داغديده نمي كند .
7. قولي ندهيد كه نتوانيد به ان عمل كنيد .
8. از بيان جملات كليشه اي مانند ”مي توانست بدتر از اينها باشد ”يا ”زمان همه دردها را درمان ميكند ”خودداري كنيد.ميتوانيد بگوييد “ سعي ميكنم بفهمم چه كشيده اي“
9. به خصوص در مورد كودكان مرگ عزيزانشان را معادل با خواب يا سفر تعبير نكنيد .
10. اگر به افرادي برخورديد كه با گذشت دوماه از درگذشت عزيزانشان هنوز مثل روزهاي اول عزاداري مي كنند ياداراي علائم اختلالات رواني شديد شده آنها را به تيم حمايت رواني اجتماعي هدايت كنيد .

چگونه حمايت اجتماعي كنيم ؟
در شرايط بحراني بعد از وقوع بلايا افرادنياز به حمايت اجتماعي دارند . مقصود از حمايت اجتماعي فقط برآوردن نيازهاي رواني افراد نيست بلكه بازماندگان بايد تشويق شوند خودشان هم در روند بازسازي فعال شوند . براي حل كردن مشكلات بخصوص پس از وقوع بلايا بايد مهارت هايي را كسب كنيم كه يكي از اين مهارت ها مهارت مسئله يابي و حل مسئله است .
چه افرادي مي توانند مسئله يابي و حل مسئله كنند؟
افرادي كه ذهني فعال و پرسشگر دارند .
به نقطه نظرات اهالي محل احترام مي گذارند و هنگام صحبت با آنها احساسات خود را كنترل مي كنند .
پشتكار دارند و دائما در جستجوي اطلاعات و گردآوري آنها هستند و مي خواهند از صحت آنها مطمئن شوند و راه حلهاي درست را بيابند .
دلسوز مردمند و آگاهانه احساسات خود را كنترل مي كنند و هميشه سعي ميكنند خود را به جاي ديگران قرار دهند
ديدشان باز است و با بلند نظري و شكيبايي ديگران را براي رسيدن به هدف تشويق مي كنند
فعاليت ها را با برنامه و سازمان بندي شده انجام مي دهند.
به كار گروهي بيشتر از انجام كارهاي فردي علاقه نشان مي دهند .
در انجام فعاليت ها ابتكار عمل دارند وبا ساده ترين امكانات مناسب ترين و موثر ترين برنامه ها را اجرا ميكنند .
دور انديش هستند و اقداماتي براي پيشگيري از اتفاقهاي آينده انجام مي دهند .
نسبت به مسائل عميق فكر ميكنند و پرسشهايي هدفمند براي رفع مشكلات از خود وديگران مي پرسند .
انعطاف پذيرند و دور از تعصب به مسائل فكر ميكنند .
از افراد متخصص در زمينه هاي كه لازم است كمك مي گيرند.

چگونه مسائل و مشكلات محله خود را شناسائي كنيم ؟
بطور كلي دو روش فعال و غير فعال براي شناسائي مشكل وجود دارد .
روشهاي غير فعال
همان روشهايي هستند كه ما در ان بطور مستقيم نقش نداريم .
ابلاغ از طرف مسولين
در جريان حوادث غير مترقبه و بلايا
برز شكايت و انتقاد
روشهاي فعال
روشهاي كه خود ما براي تشخيص مسائل پيش قدم شده ايم .
استفاده از آمار

نياز سنجي :
روشي كه بوسيله آن مشكلات بطور واقعي شناسايي و ارزيابي مي شود . براي اين كار روشهاي مختلفي وجود دارد از جمله :
1 . مشاهده مستقيم 2. مصاحبه
آگاهي جستن از اخبار و اطلاعات علمي
شركت در دوره هاي اموزشي

مراحل حل مسئله
پذيرش مسئله
اولويت بندي مسائل
تعيين دقيق مشكل موجود
راه حل هاي مختلف موجود
ارزيابي راه حلها
انتخاب راه حل
برنامه ريزي براي اجراي راه حل مورد انتخاب
اجراي راه حل بر طبق برنامه

پذيرش مسئله
ابتدا بايد بپذيريم مسئله اي وجود دارد ودر گام بعدي حل ان را مسئوليت خود بدانيم. براي روشن كردن اهميت مسئله و تعيين سهم خود در حل ان پاسخ به پرسشهاي زير كمك كننده است :
- درصورت حل نكردن مسئله چه پيش مي ايد ؟
- مزاياي حل ان چيست ؟
- چه موانعي باعث مي شود از حل مسئله دست برداريم ؟
- چه كساني از حل مسئله سود مي برند ؟

اولويت بندي مسائل
اولويت بندي به اين معني است كه از ميان چندين مسئله ومشكل موجود اول بايد سراغ كداميك برويم و بعد از
ان بايد به كدام مسئله بپردازيم ؟
معيارهاي اولويت بندي مسائل
مسائل شناسايي شده تا چه اندازه با وظايف ما ارتباط دارد؟
وسعت و شدت مسئله چقدر است ؟
مسائل تا چه حد بايد فوري و سريع حل شود ؟
تا چه اندازه توان حل مسئله را داريم؟
مشاركت مردم در حل مسائل چقدر است وتاچه اندازه براي خانواده ها مفيد است ؟

تعيين دقيق مشكل موجود
پيش از انكه به فكر راه حل براي مشكل موجود باشيم بايد مسئله را دقيقا براي خودمان مشخص كنيم . وقتي مسئله را بصورت خيلي كلي مطرح مي كنيم نمي توانيم براحتي راه حل هاي موثري رابرايش پيدا كنيم . با تعريف دقيق مشكل امكان بررسي دقيق راههاي متعددفراهم مي شود و علاوه بران احساس مي كنيم مسئله قابل حل است .

راه حل هاي مختلف موجود :
پس از اينكه مسئله اي كه بايد حل شود بطور دقيق مشخص شد تمام راه حل هايي راكه ممكن است به حل مسئله كمك كند و ما را به هدف برساند يادداشت مي كنيم . تا آنجا كه ميتوانيم بايد راه حل هاي بيشتري توليد كنيم .شناخت تمام راه حل هاي موجود آسان نيست ولي از روشهاي زير مي توانيم كمك بگيريم:
- بيان كردن مسئله براي ساير افراد
- بيان كردن هر ايده اي كه به ذهن ما مي رسد (بارش فكري)
- نگاه كردن به مسئله از ديدگاه ديگران
- ثبت همه راه حل ها بدون قضاوت

ارزيابي راه حل ها
اكنون بايد راه حل هاي توليد شده را بررسي كنيم وبا بررسي مزايا و معايب هر كدام ازروشها بهترين راه حل ممكن را انتخاب كنيم . بهترين راه حل شيوه اي است كه ضمن اينكه ما را به هدفمان ميرساند كمترين مشكل را برايمان توليدمي كند ومزاحمت ومشكل كمتري براي ديگران به بار مي آورد .بنا براين بايد به سوالا ت زير در اين مرحله پاسخ دهيم :
مزاياي راه حل مورد بررسي چيست ؟
معايب راه حل مورد بررسي چيست ؟
ايا راه حل براي ما يا ساير مردم مشكل ديگري ايجاد نمي كند ؟
ايا اين راه حل ما را به هدفي كه مي خواهيم مي رساند ؟
ايا به اطلاعات بيشتري براي ارزيابي نيازمنديم ؟
اطلاعات مورد نياز را چگونه واز چه منابعي مي توان تهيه كرد ؟

انتخاب راه حل :
براي حل هر مسئله راه حل هايي وجود دارد .انتخاب راه حل يك مهارت تصميم گيري است . وقتي به اندازه كافي اطلاعلاتي روشن و مفيد در اختيار داريم راحت تر مي توانيم تصميم گيري كنيم . بايد همه راه حل هاي ممكن را در نظر بگيريم . بعضي راه حل ها معلوم است كه ما را به هدفمان نمي رساند ولي بعضي به تامل بيشتري نياز دارند وبراي رسيدن به برخي از راه حلها بايداز نيروي خلاق وابتكار خويش بهره بگيريم .
انتخاب بهترين راه حل ممكن با استفاده از معيارهاي زير انجام مي شود
•قابل اجرا بودن
•ساده بودن
•مقبوليت داشتن
•در دسترس بودن منابع ( جلب مشاركت مردم و مسئولان در اجرا)
•مزايا و معايب راه حلها ي بدست امده را با هم مقايسه كنيد و ببنيد كدام روش مزاياي بيشتر و معايب كمتري دارد .
•روش ديگر مقايسه ميزان اثر بخشي ان تصميم است. تصميمي كه مارا راحتتر و با هزينه كمتر به همان هدفي كه مي خواهيم برساند تصميم بهتري است .
•مي توانيد راه حل را در ذهنتان تصور كنيد وپيامدهاي كوتاه و بلند مدت ان را در نظر بگيريد و تاثير آن را روي زندگي ببينيد .
•بسياري از معايب فقط در عمل خود را نشان مي دهد. در صورت امكان ميتوانيد راه حل انتخابي خود را در مقياسي كوچكتر يابه صورت ازمايشي به مرحله عمل درآوريد .
در تصميم گيري براي انتخاب راه حل عجله نكنيم . نبايد در انتها اظهار پشيماني كنيم . به جمله هاي زير نگاه كنيد :
از روي احساس تصميم گرفتم
از اول نبايد سراغ اين مسئله مي رفتم
كاش راه ديگري انتخاب مي كردم
چنين گفته هايي نشان مي دهد در فرايند تصميم گيري اشكلاتي داشته ايد كه موارد زير به انها اشاره دارد:
•بسيار سريع يا عجولانه اقدام كردن
•بسيار كند عمل كردن
•بدون داشتن اطلاعات معتبر و كافي به راه حل رسيدن
•نديدن هدف
•بي توجهي به امكانات اجرايي

برنامه ريزي براي اجراي راه حل مورد انتخاب
در اين مرحله با توجه به امكانات و محدوديت هاي زماني بايد براي اجرا برنامه ريزي كرد . به بيان ديگر برنامه ريزي يعني چه فعاليتي ؟ چگونه ؟ توسط چه كسي ؟ كجا؟ كي ؟ و با چه هزينه اي انجام خواهد شد؟
برنامه ريزي در واقع پيش بيني فعاليت هايي است كه اجراي راه حل را ممكن مي سازد و ما را به هدفي كه از حل مسئله انتظار داريم مي رساند .
مي توانيم جدولي براي برنامه ريزي ترتيب دهيم ودر ان جزئيات كارمان را ثبت كنيم .
براي تنظيم جدول برنامه ريزي يكي از بهترين روشها استفاده از شش كلمه پرسشي بشرح زير است :
چه كاري ؟ = نوع فعاليت
چگونه ؟ = شيوه اجراي فعاليت
چه كساني ؟= اجرا كننده يا مجريان فعاليت
كجا ؟ = مكان اجراي فعاليت
در چه زماني؟ = زمان اجرا
با چه چيزي؟ = وسايل و منابع و امكانات مورد لزوم
 
اجراي راه حل بر طبق برنامه
بايد توجه داشته باشيم كه مهم ترين وظيفه رابطين بهداشتي برقراري ارتباط با خانوارهاي تحت پوشش خود به منظور ايجاد تغيير رفتار در آنها مي باشد . رابط به عنوان پيام دهنده و تاثير طراحي پيام و نحوه انتقال آن در ايجاد تغيير رفتار انكار نا پذير است .
الگوئي كه ما از ان استفاده مي كنيم بر چهار پايه استوار است :
pهدف اموزشي :هدف بايد شفاف وواقعي و قابل اندازه گيري باشد
pشرايط اموزش: شرايط اموزش بايد دقيقا تعيين گردد
pمنابع اموزشي
pبازده

ارزيابي تاثير راه حل :
پس از اجراي راه حل انتخاب شده بايد نتايج حاصله را با نتيجه اي كه مد نظرمان بوده بسنجيم و ببينيم چه قدر براي حل مشكل موفق بوده ايم .چنانچه نتيجه بدست آمده تا هدف مورد نظر ما فاصله زيادي داشته باشد در صورت امكان بايد به مراحل قبلي باز گرديم و دلايل عدم موفقيت را پيدا كنيم ارزيابي نتايج بويژه براي تصميم گيري هاي آينده ارزشمند خواهد بود .
اگر برنامه در حد انتظار پيشرفت نداشته است وبه تمامي اهداف خود نرسيده است بايد شكست رادر هر يك از مراحل اجرايي بررسي انها مشخص كنيم .
ممكن است يك برنامه از نظر ما موفق به نظر برسد ولي براي مردم راضي كننده نباشد .
شكست برنامه مي تواند زمينه ساز موفقيت برنامه هاي بعدي باشد .

چگونه بايد از خود مراقبت كنيم؟
در جريان انجام وظيفه به عنوان رابط بهداشتي يا ارائه خدمات داوطلبانه امدادگري فشارهاي زيادي ممكن است متحمل شويد اگرقادر نباشيد بطور موثري كار كنيد نمي توانيد به كسي كمك يا ياري برسانيد.

علائمي كه نشان مي دهد دچار فرسودگي شده ايد:
خستگي مفرط
از دست دادن روحيه
عدم توانايي براي تمركز
علايم بدني مثل سردرد يا نارحتي معده
مشكلات خواب يا بي نيازي به خواب
درگير شدن بيش از حد در كارها و رفتارهاي قهرمانانه
بد بيني
ناكارآمدي و بي اعتمادي
تندخوئي وبد اخلاقي
مصرف افراطي سيگار يا مصرف مواد مخدر

براي رفع اين مشكلات چه بايد بكنيم ؟
فراگيري مهارت كنترل و اداره استرس.مانند روش خود ارام سازي كه به شما كمك مي كند ارامش خود را به هنگام استرس دوباره بدست بياوريد .
استراحت و خواب كافي و تغذيه مناسب ضروري است.
جلسات بازگوئي روانشناختي و گفتگو هاي ساده وغير رسمي راجع به بلايا با همكاران ميتواند مفيد باشد .
لازم نيست خود را به جاي افراد اسيب ديده بگذاريد فقط با انها همدلي كنيد .
در صورتي كه با تمام اين كارها نتوانستيد تسلط كافي بر اعمال خود پيدا كنيد و شرايط مساعدي براي ادامه كار نداريد به تيم حمايت رواني اجتماعي مراجعه كنيد

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
14922
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal