۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
كميته HSE

جلسه كميته ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) دانشگاه با حضور اعضاء در خصوص " وضعيت ايمني، بهداشت و محيط زيست پروژه هاي ساختماني در حال ساخت دانشگاه علوم پزشكي و

 همچنين وضعيت موجود تاسيساتي دانشگاه" در روز يكشنبه مورخ 17/08/94 ساعت 12:30 در محل معاونت بهداشتي برگزار گرديد.

 

مصوبات اين جلسه عبارتند از 

- مقرر گرديد بازديد مشترك بين كارشناسان بهداشت محيط و حرفه اي معاونت بهداشتي و امور عمراني از طرح هاي در حال ساخت بعمل آيد
-
مقرر گرديد ظرف مدت دو ماهه از وضعيت فعلي تاسيساتي قسمت هاي مختلف دانشگاه گزارش تهيه شود و در اختيار اعضاي كميته قرار داده شود.
-
در خصوص وسايل حفاظت فردي نيروهاي شاغل در قسمت هاي خدماتي، مقرر گرديد با نظارت كارشناسان بهداشت حرفه اي تهيه و استفاده گردد.
-
بازديد هاي مشترك بر اساس چك ليست هاي استاندارد صورت پذيرد.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
3049
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal