۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
معرفي واحد بهداشت حرفه اي

تخصص هاي فني و مهندسي بهداشت حرفه اي

در بيشتر صنايع كشور به ويژه بخش هاي خصوصي و كوچك به دليل محدوديت جذب نيروي انساني از رشته هاي مختلف بهداشت، قسمتي از فعاليت هاي اصلي اين رشته از طريق بهداشت حرفه اي يا واحد ايمني و بهداشت صنعتي صورت مي گيرد كه از جمله اين امور مي توان به اجراي برنامه هاي واكسيناسيون، آموزش بهداشت فردي و عمومي، بهسازي محيط كار از نظر چگونگي تأمين آب آشاميدني سالم، مديريت جمع آوري و دفع بهداشتي زباله هاي صنعتي، طرح جمع آوري و تصفيه بهداشتي فاضلاب هاي صنعتي، نحوه كنترل حشرات و جوندگان موذي و ناقل بيماري، ايجاد تسهيلات رفاهي و بهداشتي و كنترل تغذيه كارگران اشاره نمود. ليكن به دليل كم توجهي و عدم شناخت حوزه فعاليت هاي بهداشت حرفه اي از سوي مديران و صاحبان صنايع، رسيدگي به امور فوق به اشتباه محور اصلي فعاليت هاي ايمني و بهداشت صنعتي قرار گرفته و با تحت الشعاع قرار گرفتن فعاليت هاي تخصصي آن، اين واحد بطور شايسته نمي تواند به اهداف اصلي خود دست پيدا كند. همچنين افكار عمومي كاركنان نيز به اينگونه امور معطوف گشته و همه خواسته هاي خود را در قالب بهداشت عمومي از اين واحد پيگيري مي نمايند.

فعاليت هاي بهداشت حرفه اي در همه سازمان ها شامل دو بخش ايمني و بهداشت محيط كار است كه در بخش ايمني، شناسايي خطرات محيط كار و چگونگي كنترل آنها مورد بحث قرار مي گيرد و شامل موضوعات متعددي از قبيل ايمني كار در مشاغل جوشكاري، تراشكاري، نجاري، غواصي، كار در ارتفاعات، حفر چاه و تونل، ايمني ساختمان و ساختمان سازي، ايمني ماشين آلات و ابزار، ايمني برق، ايمني حريق، ايمني معدن و غيره مي باشد. در بخش بهداشت محيط كار نيز با هدف پيشگيري از بيماري هاي ناشي از كار، عوامل زيان آوري چون عوامل فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، ارگونوميكي، مكانيكي و عوامل رواني محيط كار مورد شناسايي، اندازه گيري، ارزشيابي و در نهايت كنترل قرار مي گيرد، كه در ادامه بحث اشاره مختصري به هر كدام از آنها خواهد شد.

ـ در بحث عوامل زيان آور فيزيكي مواردي چون صدا، ارتعاش، روشنايي، فشار، پرتوها و شرايط جوي محيط كار (گرما، سرما و رطوبت) مورد تحقيق و بررسي قرار مي گيرد كه هر كدام به وسيله دستگاه هاي خاص اندازه گيري شده و بعد از ارزيابي شاخص هاي مربوطه در صورت نياز به روش هاي مختلف مهندسي كنترل مي گردد.

ـ در بحث عوامل زيان آور شيميايي نيز كليه آلاينده هاي شيميايي نظير گازها و بخارات، و گرد و غبارها و بطور كلي ساير آئروسل ها مدنظر بوده كه آنها نيز با استفاده از دستگاه ها و وسايل خاص آزمايشگاهي نمونه برداري و آناليز گرديده و بعد از مقايسه با حدود مجاز پيشنهادي در صورت نياز به روش هاي مختلفي مورد كنترل قرار مي گيرند.

 ـ در بحث عوامل زيان آور مكانيكي نيز روي ضربات و تروماهاي مكانيكي نظير بيت، بوريست، پينه بستن و ساير صدمات فيزيكي بحث و بررسي صورت مي گيرد.

 ـ در بحث عوامل زيان آور بيولوژيكي، كليه پاتوژنها و عوامل بيماريزاي ميكروبي نظير باكتري ها، ويروس ها، قارچ ها، انگل ها و ويبرويون ها و بالاخره بيماري هاي بيولوژيكي ناشي از آنها در مشاغلي چون دباغي ها، بيمارستان ها، آزمايشگاه ها، دامداري ها، كشتارگاه ها، مزارع و غيره مورد بررسي و كنترل قرار مي گيرد.

 ـ در بحث عوامل رواني، بطور كلي كليه عواملي كه موجب بروز استرس ها و اختلالات روحي و رواني در محيط كار مي شوند مورد شناسايي و كنترل قرار مي گيرند.

 ـ بنا به اهميت تأثير عوامل رواني در ميزان كارآيي و بهره وري افراد، اشاره مي گردد كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و صنعتي، روانشناسي كار از اهميت خاصي در جهت افزايش مهارت ها، سطح كارآيي افراد و در نتيجه بهره وري، برخوردار است و فارغ التحصيلان آن پس از جذب در محيط هاي كار در غالب تيم بهداشت حرفه اي نقش مهمي را در افزايش بهره وري ايفا مي كنند. روانشناسان صنعتي علاوه بر تجزيه و تحليل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي كارگران و همچنين با ايجاد محيط كاري سالم و با نشاط، سعي مي كنند تا از طريق ارايه و انجام تست هاي گوناگون، امكان جذب و استخدام نيروي كار مناسب را فراهم نمايند. به بياني ديگر اين افراد سعي در كشف انگيزه ها، استعدادها و ويژگي هاي لازم هر شغل نموده و افراد را جهت استخدام متناسب با مقتضيات شغلي هر حرفه راهنمايي مي كنند.

 ـ در بحث عوامل زيان آور ارگونوميكي نيز بطور خلاصه اشاره مي شود هدف اصلي كاهش صدمات و ناراحتي هاي آناتوميك (اسكلتي عضلاني) در مشاغل مختلف از قبيل رانندگي، خلباني، اپراتوري، جابجايي حمل بار، پست هاي كار نشسته يا ايستاده مداوم و غيره مي باشد. به لحاظ اهميت مسايل ارگونوميكي محيط كار اشاره مي گردد كه دانش ارگونوميكي نيز مانند روانشناسي كار بصورت يك رشته مستقل در غالب تيم بهداشت حرفه اي نقش بسيار مهمي را در افزايش راندمان و بهره وري افراد ايفا مي نمايد.

 برنامه هاي كلي و اجرايي بهداشت حرفه اي در كارخانجات

 1.       معاينات شغلي (قبل از استخدام، دوره اي و اختصاصي) به منظور ايجاد يك سيستم پايش و مراقبت دايمي

 2.       برنامه هاي مربوط به حفاظت و ايمني به منظور ايجاد يك سيستم حفاظت فني در محيط كار

 3.       برنامه هاي مربوط به بهداشت حرفه اي به منظور حفظ و ارتقاي آن

 4.       ايجاد امكانات امدادي و درماني اوليه

 5.       برنامه هاي مربوط به آموزش ايمني و بهداشت شغلي

6.       برنامه هاي مربوط به ناتواني يا توانبخشي در صنعت

7.       كنترل وضعيت تغذيه كاركنان

 وظايف متخصصين بهداشت حرفه اي

 در راستاي سيستم ها و برنامه هاي اجرايي بهداشت حرفه اي، رئوس توانايي ها و وظايف متخصصين آن عبارتند از :

 1.    شناسايي، اندازه گيري، ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور محيط كار از طريق طراحي و نظارت بر ايجاد سيستم هاي فني تأمين بهداشت نظير طراحي روشنايي، طراحي سيستم هاي تهويه صنعتي، طراحي سيستم هاي تصفيه آب و فاضلاب صنعتي و غيره.

 2.       بررسي نحوه انجام كارها از نظر اصول ايمني و ارگونوميك كار و ارايه روش هاي صحيح انجام آنها.

 3.    طراحي و نظارت بر ايجاد پست هاي كار ارگونوميكي نظير پست هاي كار كامپيوتري، پست هاي كار مونتاژ، پست هاي كار تحريري، طراحي ارگونوميكي ابزارهاي كار دستي، كنترل ها و نشانگرها و .....

 4.       آموزش نكات ايمني و بهداشت حرفه اي محيط كار به كارگران

 5.       تأمين، آموزش و نظارت بر نحوه استفاده از وسايل حفاظ فردي توسط كارگران. 

  

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
4622
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal