۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
آزمايشات و راديولوژي مورد تعهد
فهرست آزمايشات و راديولوژي مورد تعهد سطح اول برنامه پزشك خانواده
فهرست خدمات آزمايشگاهي و راديولوژي
1- فهرست خدمات آزمايشگاهي
آزمايش CBC و شمارش افتراقي سلول هاي خوني - سديمانتاسيونESR) ) – هموگلوبين- هماتوكريت گروه خون - Blood Group & Rhآزمايش قند خون ناشتاFBS ) )- -Serum BUN- Serum Creatinin آزمايش Glucose Chalenge Test(GCT) - Oral Glucose Tolerance Test(OGTT) - آزمايش قند 3 ساعت بعد از غذا (BS 2hPP) - Serum Cholesterol - Serum Triglyceride - Serum HDL-Cholesterol –Serum LDLCholesterol ( درصورتيكه Serum DL-Cholesterol انجام نشود ( -آزمايش Serum SGOTآزمايش Serum SGPT - آزمايش كيفيتشخيص حاملگي - آزمايش كومبس غير مستقيم - آزمايش Serum RPR/VDRL – آزمايش Serum CRP - آزمايش Stool Examination(Ova/Parasite, Occult Blood)آزمايش آناليز كامل ادرار آزمايش كشت ادرار - بيليروبين مستقيم و توتال - آزمايش Uric Acid - آزمايش HbA2 - پروتئين ادرار 34 ساعته - آهن و ظرفيت اتصال آهن TIBC ) سرم) - شمارش رتيكولوسيت – رايت – ويدال - كومبس رايت
(Coombes Wright)-3 مركاپتواتانول - (2ME)آزمايش كمّي Beta-HCG سرم - تجزيه مايع سمينال - - HIVAbآزمايش - HCVAbآزمايشHBsAgآزمايش HBsAb آزمايش( Stool Culture(Salmonella, Shigella, E.Coli, Eltor
آزمايش -TSHآزمايش T4/Free T4 - HbA1c – تهيه گسترش مستقيم از زخم مشكوك به سالك( ارسال لام رنگ آميزي شده به مركز بهداشت استان – گروه دارو و آزمايشگاه ) /سياه زخم /گال /ضايعات قارچي پوست و مو و ناخن - جمع آوري نمونه خلط و ساير نمونه هايتنفسي- تهيه سواب ركتال - تهيه گسترش مالاريا ( ارسال لام رنگ آميزي شده به مركز بهداشت استان – گروه دارو و آزمايشگاه )
2- فهرست خدمات راديولوژي
- تمام راديوگرافي‌هاي ساده

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
5101
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal