۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
سالنامه 94

"باسمه تعالي"

عملكرد واحد تغذيه در سال 1394

1-     اجراي برنامه مكمل ياري ويتامينD در مدارس دخترانه دوره متوسطه اول و دوم با هدف كاهش شيوع كمبود ويتامين D با پوشش 100 درصد

2-اجراي برنامه آهن ياري در مدارس دخترانه دوره متوسطه اول و دوم با هدف كاهش شيوع كم خوني فقر آهن با پوشش 100 درصد

3-اجراي برنامه پايش يد ادرار دانش آموزان با هدف كنترل و پيشگيري از كمبود يد و عوارض آن

4-استقرار و پايش برنامه جامع وزن گيري مادران باردار و محاسبه شاخص هاي مرتبط با برنامه به صورت سه ماهه

5-همكاري و اجراي برنامه كودك سالم و محاسبه شاخص هاي آنتروپومتريك و تغذيه اي كودكان به صورت سه ماهه

6-     برآورد و نظارت بر نحوه توزيع مكمل كودكان،زنان باردار و سالمندان

7-همكاري در اجراي برنامه توزيع يك وعده غذاي گرم در روستا مهدها با هدف كاهش شيوع سوء تغذيه كودكان

8-انجام برنامه هاي ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي با برگزاري هفته هاي بسيج همگاني،برگزاري مسابقات، نصب بيلبوردها و آگهي هاي آموزشي، چاپ كتابچه و پمفلت

9-انجام نظارت هاي مدون از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت

10-اجراي برنامه حمايت تغذيه اي از مادران باردار نيازمند دچار سوء تغذيه در برنامه بنياد علوي

11-همكاري باستاد پزشك خانواده شهري در راستاي اجراي طرح تحول سلامت

 

 

 

 

 

شاخص مراقبت هاي تغذيه اي مادران باردار

 

نمايه غير طبيعي در ابتداي بارداري

وزن گيري نامناسب در بارداري

كم خوني مادران باردار

ديابت بارداري

1393

26/22%

87/30%

99/2%

23/1%

1394

98/40%

92/36%

81/1%

61/0%

 

 

 

شاخص اختلال رشد كودكان زير 8 سال(بر اساس كم وزني و كوتاه قدي)

شاخص اختلال رشد

درصد اختلال رشد وزني در كودكان زير 8 سال

درصد اختلال رشد قدي در كودكان زير 8 سال

1392

9/14%

7/6%

1393

72/12%

35/6%

1394

84/11%

78/2%

 

 

 

ميانه يد ادرار دانش آموزان در راستاي كنترل و پيشگيري از كمبود يد در جامعه(گروه هدف:دانش آموزان 10-8 سال)

 

ميانگين يد ادرار

مقادير حداقل و حداكثر

ميانه يد ادرار

1394

1/16

40-3/7

Mg/dl6/14

 

 

 

درصد پوشش برنامه آهن ياري دختران دانش آموز دختر متوسطه دوره اول و دوم

 

 

شهر

روستا

94-93

100%

100%

95-94

100%

100%

 

 

 

درصد پوشش مكمل ياري ويتامين D دختران دانش آموز دختر متوسطه دوره اول و دوم

 

شهر

روستا

94-93

100%

100%

95-94

100%

100%

 

 

 

تعدادكودكان تحت پوشش برنامه يك وعده غذاي گرم در روستا مهدها(با هدف كاهش شيوع سوءتغذيه در كودكان زير 6 سال)

 

تعداد روستامهد تحت پوشش برنامه

تعداد كودك

1393

14

649

1394

12

423

 

 

 

 

حمايت تغذيه اي از مادران باردار نيازمند دچار سوء تغذيه در برنامه بنياد علوي در سال 1394

درصد مادران واجد شرايط حمايت تغذيه اي

درصد مادران تحت پوشش حمايت تغذيه اي

درصد مادران باردار با وزن گيري مطلوب (پس از دريافت سبد)

درصد مادران باردار با وزن گيري نامطلوب (پس از دريافت سبد)

درصد وزن زمان تولد نوزادان

(به گرم)

درصد روند رشد كودك

(وزن براي سن)

درصد مادران شركت كننده در دوره هاي آموزشي

 

باردار

شيرده

باردار

شيرده

2500>

2500<

مطلوب

نامطلوب

باردار

شيرده

2/9

9/1

9/82

2/95

6/98

4/1

9/10

1/89

3/93

7/6

100

100

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
2043
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal