۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
برنامه ها

 

 

 

 


دانشگاه علوم پزشكي جهرم

معاونت بهداشتي

 

 

مديريت خطر بلايا

Disaster Risk Management

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت بهداشت وزارت بهداشت بعنوان متولي اصلي پيشگيري از بيماريها و پيامدهاي سوء آن ها اقدام به توسعه برنامه هاي كاهش خطر بلايا از طريق تاسيس واحد مديريت خطر بلايا در تسهيلات نظام سلامت نموده است.

 

اهداف برنامه هاي واحد مديريت خطر بلايا :
1- نظام سلامت:برنامه هاي  _EOP_DSS_SNS SARA
2- مردم
:    برنامه          DARTاهداف برنامه

 

 

برنامه هاي مهم مديريت خطر بلايا
1- برنامه آموزش خانوار در برابر بلايا ( DART )
2- برنامه ارزيابي ايمني و خطر واحدهاي بهداشتي درماني(
SARA)
3- برنامه كاهش آسيب پذيري سازه اي و غير سازه اي(
SNS )
4- برنامه مراقبت وقوع بلايا (
DSS )
5- برنامه پاسخ نظام سلامت در بلايا (
EOP )

برنامه هاي ديگر مديريت خطر بلايا :

1-                كميته بهداشت  كارگروه سلامت در حوادث غير مترقبه(دبير)

2-                بيمه تسهيلات و منابع بهداشتي در برابر مخاطرات طبيعي و انسان ساخت

3-                مشاركت در اجراي برنامه هاي آمادگي در برابر بلايا

4-                اجرا و هماهنگي عمليات بهداشتي در بلايا

 

 

آموزش  آمادگي خانوار در برابر بلايا

 DISASTER ASSESSMENT OF READINESS AND TRAINING

 

در برنامه DART  سعي ميشود با استفاده از آموزش هاي  زير آمادگي خانوارهاي ايراني افزايش يابد:
1-  مخاطرات تهديد كننده خانوار
2- آسيب پذيري و راه هاي كاهش آن
3- جلسه برنامه ريزي خانوار در بلايا
4- رسم نقشه خطر
5- ارزيابي خطر سازه اي و غير سازه اي
6- كيف شرايط اضطراري خانواده
7-  برنامه ارتباطي خانواده در بلايا
8- برنامه تخليه منزل در شرايط اضطراري
9- برنامه كمك به اعضاي آسيب پذير خانواده در شرايط اضطراري
10- سيستم هشدار اوليه
11- كمك هاي اوليه
12- اطفاء حريق
13- تمرين

 

ارزيابي ايمني و خطر واحد هاي بهداشتي SAFETY AND RISK ASSESSMENT

 

ماموريت برنامه SARA: هدف اصلي برنامه واحد هاي بهداشتي درماني ارائه دهنده خدمت مي باشد.

1 - شناخت مخاطرات تهديدكننده مركز بهداشتي درماني

 2 - ارزيابي آمادگي عملكردي مركز بهداشتي درماني

 3 - ارزيابي ايمني غيرسازه اي بهداشتي درماني

4 - ارزيابي ايمني سازه اي مركز بهداشتي درماني

 

 

كاهش آسيب  سازه اي و غيرسازه اي درواحدهاي بهداشتي درماني

Structural and Nonstructural Safety

 

در برنامه SNS بر اساس اطلاعات بدست آمده از ارزيابي ايمني و خطر واحدهاي بهداشتي درماني جهت كاهش خطر  سازه اي و غير سازه اي اين واحدها اقدام مي گردد.

 

نظام مراقبت وقوع و پيامدهاي بلايا   Disaster Surveillance System

 

در برنامه DSS  بدنبال وقوع بلايا پيامد هاي وقوع مخاطرات بر مردم و سيستم بهداشتي درماني مطابق فرمت خاص گزارش مي گردد.

برنامه پاسخ نظام سلامت در بلايا  Disaster & Emergency Operations Plan

برنامه EOP  شاخص هاي آمادگي عملكردي واحدهاي بهداشتي و همچنين پاسخ موثر و به موقع به مخاطرات تهديد كننده واحد بهداشتي درماني مي باشد . (مطابق الگوي كشوري EOP).

 

 

 

 

 

واحد مديريت خطر بلايا

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
5358
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal