۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
فعاليتها

برنامه باروري سالم

فعاليت هاي برنامه باروري سالم

باروري سالم و فرزندآوري:

آموزش و ارتقاي توانمندي پرسنل سطوح مختلف در مورد ارايه خدمات باروري سالم 1)

2)اجراي استانداردهاي بازنگري شده در خصوص مشاوره خدمات باروري سالم در راستاي

 افزايش بارداري هاي ارادي و برنامه ريزي شده

 كاهش ميانگين فاصله زماني بين ازدواج و فرزند اول،

 كاهش ميانگين فاصله زماني بين فرزندان

كاهش تك فرزندي،

 كاهش بارداري هاي پرخطر

كاهش سقط غيرقانوني و غير شرعي

3)تامين خدمات باروري سالم در راستاي سلامت مادر وكودك

4)اجراي برنامه پيشگيري از سقط هاي غير قانوني و غير شرعي

ايجاد دسترسي و تسهيلات مناسب به خدمات بازگشت باروري پس از اعمال جراحي پيشگيري از بارداري 5)

6)تعيين شاخص هاي بازنگري شده برنامه سلامت باروري(بارداري برنامه ريزي نشده، بارداري پرخطر، تعداد فرزند دلخواه، ناباروري، سقط، متوسط فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند، متوسط فاصله بين بارداري ها) درسطح دانشگاه

7)هماهنگي با بخش خصوصي و ساير دستگاه ها براي استفاده از ظرفيت موجود درخصوص برنامه هاي باروري سالم

8)همكاري و اجراي پژوهش هاي كاربردي در راستاي سلامت باروري و فرزند آوري در سطح دانشگاه

ناباروري:

1)ارتقاي آگاهي، نگرش و عملكرد جامعه در زمينه عوامل مستعد كننده ناباروري

2)همكاري وهماهنگي ميان بخشي به منظور كاهش عوامل مستعد كننده ناباروري

3)اجراي استاندارد هاي ابلاغي در خصوص خدمات ناباروري

4)توانمند سازي ارايه كنندگان خدمات باروري سالم در خصوص بسته خدمتي ناباروري

5)همكاري در اجراي چارچوب پايش و ارزشيابي تدوين شده براي مراكز ارايه خدمت مشتمل بر ايجاد سيستم ثبت اطلاعات براي بررسي نتايج و عوارض درمان ها

6)تعيين اولويت هاي پژوهش هاي كاربردي در راستاي ناباروري در سطح دانشگاه

برنامه هاي حين و پس ازا زدواج :

1)همكاري در فرهنگ سازي در جهت كاهش ميانگين سن ازدواج

2)اجراي  برنامه آموزش هاي قبل از ازدواج در خصوص تمايل به ازدواج و ارزش هاي زندگي مشترك

 3)اجراي استانداردهاي تدوين شده برنامه آموزش و مشاوره پس از ازدواج با رويكرد حل مشكلات زوجين در ابتداي زندگي زناشويي و پس از آن

4)همكاري در توانمند سازي گروه هاي در آستانه ازدواج و پس از ازدواج در زمينه سلامت جنسي با رعايت چارچوب هاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي

5)ترويج مفاهيم آموزشي اهميت ازدواج مناسب، اهميت فرزند اوري سالم و اجتناب از تك فرزندي در جامعه

6)تعيين اولويت هاي پژوهش هاي كاربردي در راستاي ارتقاي رضايتمندي از زندگي زناشويي در دانشگاه

 

تاریخ :
1398/05/16
تعداد بازدید:
2307
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal