۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
شرح وظایف

 

1-ارتقا آموزشهای هنگام ازدواج 6 ساعته درراستای تحکیم بنیان خانواده

2-افزایش آگاهی جامعه درباره اهمیت فرزند آوری سالم و اجتناب ازتک فرزندی

3-آگاهی و مشاوره درراستای کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول

4 آگاهی و مشاوره در راستای کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

5-ارائه مراقبت باروری ویژه (روش موقت ودائم )

6-تهیه و توزیع بسته های آموزشی برای ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری

7-تعیین اولویت های پژوهش های کاربردی در راستای سلامت باروری، فرزند آوری، ارتقای نرخ باروری کلی و عوامل مستعد کننده ناباروری از جمله عوامل محیطی

8-تامین خدمات سلامت مادر و کودک و باروری در راستای ارتقای نرخ باروری کلی و افزایش بارداری های برنامه ریزی شده مبتنی بر سیاست ها

9-پایش و نظارت اجرای دستورعمل های برنامه در راستای ارتقا نرخ باروری کلی

10-برگزاری کمیته های نظارت بر خدمت جراحی توبکتومی

11-بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه بهبود وضعیت درراستای اهداف برنامه

تاریخ :
1399/07/19
تعداد بازدید:
670
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal