۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
رسالت

رسالت برنامه سلامت سالمندان:

رسالت این برنامه کاهش بار بیماری های اولویت دار و قابل پیشگیری سالمندان از طریق طراحی برنامه های بهداشتی در راستای تعهدهای ملی و بین­المللی است.
موضوع سلامتی و ارتباط آن با افزایش سال های زندگی در عصر حاضر چالش های فراوانی را به وجود آورده است. افزایش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن 21 بوده است. سالخوردگی جمعیت پدیده ای است که برخی از جوامع بشری با آن روبرو هستند و برخی دیگر در آینده ای نزدیک با آن روبرو خواهند شد. این پدیده ناشی از بهبود شرایط بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی، کاهش مرگ و میر، افزایش امید به زندگی و اعمال سیاست کنترل موالید می باشد؛ لذا باید آن را به حق، یک موفقیت به حساب آورد.

سالخوردگی جمعیت:

سالخوردگی جمعیت عبارت از مرحله ای است که طی آن افراد سالمند نسبت بیشتری از کل جمعیت را به خود اختصاص می­دهند. با کاهش میزان باروری کلی از یک سو و کاهش میزان مرگ و افزایش امید به زندگی از سوی دیگر، ساختار سنی جمعیت از گروه های سنی جوان تر به پیرتر تغییر می یابد.

طی نیم قرن گذشته میزان باروری کلی در جهان از 5 به 7/2 کودک برای هر زن کاهش یافته است و انتظار می رود طی نیم قرن آینده به 1/2 برسد. امید به زندگی در سطح جهانی در این مدت تقریباً 20 سال افزایش یافته است.

سالخوردگی جمعیت درکشورهای توسعه یافته تجربه شده است و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز در حال ظهور است. در آینده نزدیک تمام کشورها با این پدیده روبرو خواهند شد.

این تغییر در ساختار سنی جمعیت تاثیر عمیقی را در ابعاد اقتصادی و اجتماعی جوامع به دنبال خواهد داشت.

تاریخ :
1399/07/20
تعداد بازدید:
1259
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal