معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

محتوای آموزشی گروه آموزش سلامت

1_
مدیریت دراز مدت بیماری فشارخون بالا

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/08/29

2_
کاهش مصرف قند ،نمک ، روغن و چربی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/08/29

3_
فعالیت بدنی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/08/29

4_
عوامل موثر بر بیماری فشارخون

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/08/29

5_
علائم و عوارض بیماری دیابت

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/08/29

6_
خود مراقبتی و مصرف نمک

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/08/29

7_
خود مراقبتی و بیماری فشارخون بالا

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/08/29

8_
راهکارهای تغذیه ای برای کنترل فشارخون

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/08/29

9_
مراقبت از پای فرد دیابتی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/08/29

10_
آنچه مردم باید درباره سرطان بدانند

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/08/29