معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

محتوای آموزشی گروه بیماری ها

1_
تراکت آموزشی ویژه زوجین

تراکت آموزشی جهت زوجین متقاضی ازدواج و آشنایی با لزوم انجام آزمایشات قبل از ازدواج

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/09/05

2_
فلوچارت آموزشی مراحل انجام آزمایش تالاسمی

فلوچارت طراحی شده از مراحل انجام آزمایش خون در زوجین متقاضی ازدواج و نحوه تجزیه و تحلیل نتایج بر مبنای آزمایشات خون در زوجین

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/05

3_
جزوه آموزشی گالاکتوزمی

جزوه آموزشی با موضوع بیماری گالاکتوزمی ، علائم بیماری ، تشخیص و درمان و لزوم اهمیت غربالگری نوزادان بعد از تولد

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/05

4_
کارت آموزشی آشنایی با کم کاری تیروئید

کارت رنگی طراحی شده با موضوع کم کاری تیروئید ، آشنایی با بیماری ، علائم ، تشخیص و درمان

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/05

5_
کارت آموزشی آشنایی با فنیل کتون اوری

کارت رنگی طراحی شده با موضوع بیماری فنیل کتون اوری ( PKU ) ، علائم بیماری ، تشخیص اولیه و درمان آن و لزوم انجام غربالگری بعد از تولد

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/05

6_
کارت آموزشی آشنایی با فاویسم

کارت رنگی طراحی شده با موضوع فاویسم Favism یا بیماری باقلا ، علائم و راههای تشخیص آن

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/05

7_
پوستر آموزشی ژنتیک

پوستر طراحی شده در راستای اجرای طرح کشوری بررسی ژنتیکی قبل از ازدواج

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/05

8_
اسلایدهای آموزشی برنامه کشوری غربالگری نوزادان

PPT

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/05

9_
اسلایدهای آموزشی برنامه کشوری پیشگیری از بروز جدید تالاسمی ماژور

PPT

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/05